Tradiční řemesla - máslování

starý způsob zpracování másla, pobočka Ruprechtice

úterý 12. 2. 2018 14.00 hodin

host: Vlastimil Hyška z Minimuzea výroby másla a pečení chleba 

 

 

Vlastimil Hyška z Minimuzea výroby másla a pečení chleba v Bílém Kostele seznámí děti ze ZŠ Vrchlického se starými způsobem fungování našich předků. Vyprávění obohatí praktickou ukázkou a ochutnávkou.

 

pořádá: KVK v Liberci, pobočka Ruprechtice

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj