O zcizeném srdci Germánie

beseda o knize

 čtvrtek 14. 5. 2015, 16.30 hodin 

host: Eva Hahnová, historička

 

Eva Hahnová: Od Palackého k Benešovi. Německé texty o Češích, Němcích a českých zemích

Historička Eva Hahnová představí svou knihu, v níž přináší antologii německých textů o Češích a českých zemích. Soubor dokumentů je významným příspěvkem k diskusím o česko-německých vztazích v minulosti.

pořádá: KVK v Liberci

velký sál, 2. patro

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj