Rozumíme své době?

Debatní fórum občanů Liberce k 17. listopadu a vzpomínka na Václava Havla.

středa 16. 11. 2016, 18.00 hodin 

pořádá: TUL ve spolupráci s KVK v Liberci

 

velký sál, 2. patro

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj