Petr Hruška

TÝDEN KNIHOVEN

pořad z cyklu Spisovatelé do knihoven

pondělí 2. 10. 2017, 18.00 hodin 

pořádá: Asociace spisovatelů ve spolupráci s KVK v Liberci

 

 

10 spisovatelů čte v 10 knihovnách

Básník a literární historik a vědec je bytostně spjatý s Ostravou, kde se narodil. Jeho poezie byla přeložena do mnoha jazyků. V roce 2017 mu vyšla sbírka Nevlastní.

Asociace spisovatelů a české knihovny připravily na školní rok 2017/2018 (září - červen) společný projekt autorských čtení nazvaný Spisovatelé do knihoven, jehož cílem je přiblížit čtenářům současnou českou literární tvorbu. Princip je jednoduchý: 10 autorů v 10 knihovnách během 10 měsíců.

malý sál, 4. patro

Pořad je finančně podpořen z Fondu kultury a cestovního ruchu.

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj