Velká válka a umění

panelová diskuse

úterý 24. 11. 2015, 18.00 hodin 

hosté: Anna Habánová - kunsthistorička, Pavel Novotný - vysokoškolský pedagog  a Jiří Bartoš Sturc - vedoucí Hudební knihovny 

 

 

Panelová diskuse kunsthistoričky, vysokoškolského pedagoga a vedoucího Hudební knihovny o vlivu 1. světové války na uměleckou tvorbu.

 

pořádá: KVK v Liberci

malý sál, 4. patro

 

 

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj