Pasování na čtenáře

ocenění prvňáčků za zvládnutí prvních krůčků ve čtení

pátek 27. 5. 2016 

pořádá: KVK v Liberci, pobočka Vesec

 

 

Každoroční rituál, v rámci kterého jsou na čtenáře pasováni prvňáčci ZŠ v Doubí. 

 

Knihojedi  

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. Pořádá akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstavy apod.)

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2015/2016 je to kniha spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové – Knihožrouti.

 

 

Contact

Liberec Research Library,

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122,

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj