Zahrádkářský potlach

povídání o zahrádkářství, užitečné činnosti pro potěchu, zábavu a relaxaci

úterý 6. 2. 2018, 16.00 hodin 

pořádá: KVK v Liberci, pobočka Vesec

 

NÁHRADA ZA ZRUŠENÉ LEDNOVÉ SETKÁNÍ!

V rámci pravidelného setkávání zahrádkářů vás zveme na promítání filmu Ohrožená semínka, který byl  promítán v rámci festivalu Jeden Svět 2017. Autorská dvojice z USA Taggart Siegel a Jon Betz natočili dokumentární film o semenné bance na Špicberkách. Nacházejí se v ní tisíce rostlinných semen z celého světa, které jsou tu střeženy před možnými globálními krizemi. Podobných semenných bank je po celém světě několik. Každé semeno totiž v sobě koncentruje a nese minulé životní cykly přírody i člověka a je současně zárodkem budoucích. Farmáři a ostatní aktivisté se snaží uchránit poslední zbytky lokálních rostlinných variant, které ve světě geneticky modifikovaného typu zemědělství zbývají. Proti potravinářským nadnárodním gigantům se zdá jejich boj jako výkřik do tmy. Avšak kdo ví, zda tyto banky nebude lidstvo již brzy nezbytně potřebovat. 
Pořadem provází Denisa Honsejková
 

pořádá: KVK v Liberci, pobočka Vesec

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj