Kurz českého znakového jazyka

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. (www.czplk.cz)

ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci

Přihláška zde

Vyplněnou a podepsanou přihlášku prosím odešlete na adresu: Centrum pro zdravotně postižené Semily, Archivní 570, 513 01 Semily. Nebo vyplněnou, podepsanou a oskenovanou přihlášku pošlete emailem na tlumocnici@czplk.cz 
 

Termín zahájení a konání kurzu: 1. 10. 2019 (úterý) od 15,30 do 17,00 

– poté pravidelně každý týden v úterý ve stejný čas až do dubna 2020

 

Rozsah a obsah kurzu: 25 vyučovacích lekcí (1 lekce/ 90 min); kapacita kurzu max. 12 osob a min. 8 osob; neverbální komunikace (pantomima, gesta, mimika), procvičení orientace v prostoru, jemné motoriky a koordinace pohybů, nácvik vědomého používaní a prožívání vlastní řeči těla;  lexikální a gramatická stránka znakového jazyka, jazykové a komunikační normy Neslyšících, dovednosti pro zdárnou komunikaci s lidmi s různou mírou sluchového postižení, rozhovory s rodilými mluvčími znakového jazyka; prostor pro diskuzi a individuální rozvoj.

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj