Eva Bruthansová (*1996)

Divná moc
 

Čerpám sílu z bolesti

náš okamžik rozcestí

přišel jak podlý stín

zasekl do srdce klín

 

Možná ne tak hluboko

jak by moudrost chtěla

vzejíce jen na oko

v probodnutá těla

 

Rozum, srdce, divná moc

cit vzedmutý v povodeň

hlava řekne: A už dost

na pohádky zapomeň

                            co je správné?

2012 © All rights reserved - KVKLI | Autor ilustrací - Ivan Antoš | Created by CATCHEXCEPTION s.r.o.