Ostatní subjekty

Komu, čemu máme věřit?

Mediální vzdělávání pro seniory, projekt podpořený Nadací OSF (Open Society Fund)

Knihovna je zapojena do projektu Nadace OSF, který podporuje zlepšení mediální gramotnosti. Mnozí z nás se neumíme orientovat v záplavě informací, nerozlišíme, co je pravda a lež, můžeme naletět na "falešné" zprávy. Cyklus pěti lekcí pro seniory má pomoci se orientovat v mediální džungli a ověřovat si informace z více zdrojů. Cyklus začal 3. března 2022 a pokračuje vždy ve čtvrtek 17.3., 31.3., 7.4., 28. 4. a 5.5. od 11.30 do 14.30. Jedna lekce byla věnována vzniku zpráv v novinách a v rozhlase, v jiné se účastníci mohou poradit s psychologem. Seniooři si zahráli i únikovou hru Fakescape. Podle Nadace OSF jsou informace jako jahody. Měli bychom být při jejich výběru a konzumaci obezřetní.

kontakt: konvalinkova@kvkli.cz nebo  +420 602 499 982. 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund (OSF) v programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím v rámci grantové výzvy Mediální vzdělávání v knihovnách. Cílem Nadace OSF v České republice je pomoci rozvíjet demokratické principy, přispět k rozvoji svobodné společnosti, transparentnosti a rovnoprávnosti všech lidí bez rozdílu. Česká pobočka Nadace OSF spolu s dalšími nadacemi ve střední Evropě chce být advokátem demokratických hodnot, hybatelem pozitivních změn a propagátorem otevřené společnosti u nás.Nadace_OSF_logo (png)

Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Liberec. Reportáž o projektu ZDE.

 

 

FAKE NEWS - komu, čemu máme věřit?

Mediální vzdělávání pro děti a studenty. Projekt podpořený taktéž Nadací OSF. 

Kontakt: kovalova@kvkli.cz nebo +420 482 412 163. První lekce pro školy začíná 29. dubna 2022.