Cena Nejlepší knihovna Libereckého kraje

Rada Libereckého kraje svým usnesením č. 1082/14/RK vyhlásila soutěž Nejlepší knihovna Libereckého kraje a schválila pravidla pro ocenění. Vyhlašovatelem soutěže je Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, pod záštitou hejtmana Libereckého kraje a náměstkyně hejtmana resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury. Cenu uděluje Liberecký kraj. Oceněné knihovny (vždy jedna z každého okresu Libereckého kraje) obdrží diplom a finanční odměnu ve výši 10.000 Kč. Cena bude předávána jednou za dva roky na tradičním Setkání knihovníků Libereckého kraje. Poprvé byly ceny předány 9. 12. 2014. 

Informace o vyhlášení soutěže na webu Libereckého kraje.

Ke stažení: 


Nejlepší knihovna Libereckého kraje 2014

Nejlepší knihovna Libereckého kraje 2016

Nejlepší knihovna Libereckého kraje 2018

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj