Knihovna Libereckého kraje roku 2012

V červnu letošního roku již po osmnácté navštívila desetičlenná krajská komise hodnotitelů složená ze zástupců vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže Vesnice roku všech 15 přihlášených obcí. Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola proběhlo ve Studenci 16. srpna 2012. Hlavní cenu - Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole převzal starosta obce Studenec Jiří Ulvr.

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny

spolu s šekem na 10 000 Kč převzal starosta obce VŠELIBICE Jaroslav Čermák.

 

Obec zřizuje a velmi dobře pečuje o 2 knihovny - Místní knihovnu ve Všelibicích a malou Místní knihovnu v Přibyslavicích. Při přípravě rozpočtu obec na své knihovny nezapomíná. V letošním roce si budou moci čtenáři vybrat z nových knih a časopisů v hodnotě 20 000 Kč. Finanční spoluúčastí podpořila podání projektu na pořízení automatizovaného knihovního systému z programu Ministerstva kultury ČR VISK 3. Občané nyní mají možnost prostřednictvím internetu zjistit, jaké knihy jsou jim ve všelibické knihovně k dispozici, mohou nahlédnout do svého čtenářského konta a využít dalších možností, které systém nabízí. Knihovnice všelibické knihovny paní Martina Sluková je aktivní v práci s mládeží, knihovna se tradičně zapojuje do celostátní akce Noc s Andersenem, paní Dáša Knesplová již dlouhá léta poskytuje služby hlavně starším obyvatelům odlehlejších částí obce. Za péči o knihovny i za práci obou knihovnic si obec ocenění jistě zaslouží.


Zpět na O knihovnách v kraji

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj