Knihovna roku 2013

Nominace za Liberecký kraj - Místní lidová knihovna v Dětřichově

Dne 3. října 2013 předal v  Zrcadlové kapli pražského Klementina první náměstek ministra kultury JUDr. František Mikeš ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2013“.

Knihovnice Místní lidové knihovny v Dětřichově paní Miroslava Kohoutová a starosta obce pan Stanislav Šťasný převzali ocenění Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR za kulturní a vzdělávací aktivity spojené s knihovnickými službami poskytované v rekonstruovaných prostorách navzdory přerušení v důsledku povodní z roku 2010. 

                                                                                                                            Foto E. Hodíková (Národní knihovna Praha)

O knihovně 

Obec Dětřichov leží v pravém severním výběžku České republiky na říčce Olešce, necelých 6 km od města Frýdlant. Na jihovýchod od Dětřichova se zdvíhají svahy Jizerských hor, na západě jsou "co by kamenem dohodil" hranice s Polskou republikou. Obec se hlásí k  mikroregionu Frýdlantsko, který se potýká s poměrně vysokou nezaměstnaností a nepříliš dobrou dopravní obslužností. K 1. lednu 2013 zde žilo 722 obyvatel.

Knihovna poskytuje své služby občanům Dětřichova a okolí i rekreantům již mnoho let. Ve vedení knihovny se vystřídala řada dobrovolných knihovníků. Od roku 1967 - to je již 46 let - stojí v jejím čele paní Miroslava Kohoutová, jedna z nejaktivnějších knihovnic a knihovníků Liberecka. Je členkou SKIP, zúčastnila se i několika valných hromad včetně té poslední v Brně. Nechybí na žádném setkání knihovníků Libereckého okresu nebo kraje, nevyhýbá se vzdělávacím akcím. Povoláním byla vychovatelkou ZŠ v Dětřichově. Proto má blízko k dětem a skvěle spolupracuje s mateřskou a základní školou. Děti jsou také pravidelnými návštěvníky knihovny a chodí sem velmi rády. Zdá se, že novou tradicí dětřichovské knihovny se stane přenocování předškoláků v knihovně na rozloučenou s mateřskou školou; letos se uskutečnilo již podruhé. Vedle toho se knihovna spolu se školou zapojuje i do Noci s Andersenem. K výjimečným akcím loňského roku patřila návštěva žáků, kteří chodili do knihovny před 25 lety. I to vypovídá o jejich vztahu ke knihovně a knihovnici paní Kohoutové. Celý článek

Webová stránka knihovny

Fotogalerie knihovny

Výběr fotografií ze slavnostního vyhodnocení Knihovny roku 2013:

Foto E. Hodíková, Národní knihovna Praha. Kompletní fotogalerie

Zpět na O knihovnách v kraji

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj