Knihovna Libereckého kraje roku 2015

Místní knihovna v Radimovicích

V červnu roku 2015 navštívila devítičlenná krajská komise hodnotitelů složená ze zástupců vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže Vesnice roku, mezi něž patří i Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, všech 15 přihlášených obcí. Za SKIP Libereckého kraje byla do komise delegována Jaroslava Starcová. Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola proběhlo 12. srpna 2015 v Mříčné. Hlavní cenu - Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole převzala starostka obce Mříčná Jana Holcová. Modrou stuhu za společenský život obdržela obec Bozkov, Bílou stuhu za činnost mládeže obec Prysk, Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí obec Kruh, Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu obec Všeň. Úplný přehled udělených ocenění.

Diplom za moderní knihovnické a informační služby

spolu s šekem na 10 000 Kč převzala z rukou statutární náměstkyně hejtmana PhDr. Hany Maierové a náměstka hejtmana Marka Pietera starostka obce Mgr. Dagmar Šrytrová.

  

Foto Liberecký kraj

O  knihovně

Obec Radimovice leží v bezprostřední blízkosti zámku Sychrov, rozlohou i počtem obyvatel kolem 300 se řadí spíše k menším obcím Liberecka. Nahlédneme-li však do aktualit nebo zpravodaje na webové stránce obce, vidíme, že žije bohatým kulturním a společenským životem. Jeho neodmyslitelnou součástí je i Místní knihovna v Radimovicích. 

Knihovnu v současné době vede paní Ludmila Fraňková. Navazuje na vynikající činnost bývalé dlouholeté knihovnice paní Jaroslavy Hlavaté, která v knihovně odvedla velký kus práce při zavádění automatizovaného knihovního systému. Knihovna dosahuje stabilně velmi dobrých výsledků - registrovanými čtenáři je 14% obyvatel obce, průměr 6,3 výpůjček na 1 obyvatele ji řadí mezi nejlepší na Liberecku. Radimovická knihovna nabízí své služby v rekonstruovaných prostorách budovy obecního úřadu. Pro veřejnost je otevřena 4 hodiny týdně. Čtenáři všech věkových kategorií si mohou vybrat z 3 600 knih a 8 titulů časopisů. Knihovní fond je doplňován z prostředků obce, která na nákup knih a časopisů věnuje ročně více než 10 tisíc Kč (v průměru 34 Kč na 1 obyvatele) a byla jedna z prvních na Liberecku, která podpořila zavedení automatizovaného knihovního systému. Pestrou nabídku knih doplňují soubory novinek z výměnných fondů Krajské vědecké knihovny v Liberci. Uživatelům je k dispozici meziknihovní výpůjční služba, návštěvníci mohou v knihovně využívat bezplatný přístup k internetu i možnost připojení svého zařízení k internetu prostřednictvím WiFi. Obec společně s knihovnou každoročně pořádá pro děti "Noc s Andersenem", připojuje se tak ke stovkám knihoven v Česku i zahraničí, které touto akcí podporují dětské čtenářství. Velmi dobře lze knihovnu hodnotit i z hlediska doporučených standardů veřejných knihovnických a informačních služeb – plní 5 ze 7 sledovaných ukazatelů.

Plně automatizovaný provoz knihovny (knihovna se současné době zapojila do regionálního knihovního systému Clavius REKS s datovým centrem v Krajské vědecké knihovně v Liberci), katalog přístupný prostřednictvím internetu odkudkoliv 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a vlastní webová stránka knihovny - http://knihovna.radimovice.cz/- to vše dokazuje, že i obecní knihovna může poskytovat služby na vysoké odborné úrovni.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj