Knihovník/Knihovnice roku 2015

Regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého kraje již počtvrté udělovala ocenění nejlepším knihovnicím / knihovníkům, kteří v uplynulém období dosáhli výjimečných výsledků v knihovnách Libereckého kraje, realizovali zajímavou aktivitu nebo se trvale věnovali činnostem, které přispěly k rozvoji obce nebo knihovnictví samotného.  Cílem a smyslem tohoto projektu je upozornit veřejnost na osobnosti, které za těmito aktivitami stojí a poděkovat jim za jejich práci.  Soutěž byla opět vyhlášena ve dvou kategoriích – Knihovník / Knihovnice roku a Celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji. Návrhy zasílali především knihovníci, nechyběly ani hlasy starostů jednotlivých obcí, kteří ukázali, že si dobré práce v knihovnách váží.

Záštitu nad udělováním cen převzala náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro řízení cestovního ruchu, památkové péče a kultury PhDr. Hana Maierová.


Na Setkání knihovníků Libereckého kraje dne 8. 12. 2015 převzala z rukou vedoucího Odboru kultry, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje PhDr. Réné Brože, předsedkyně RV SKIP PhDr. Dany Kroulíkové a ředitelky KVK v Liberci Mgr. Blanky Konvalinkové

Cenu Knihovnice roku 2015

paní Iva Slámová z Krajské vědecké knihovny v Liberci

Cenu za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji 

paní Jiřina Tomšová z Místní knihovny Svojkov  a paní Dagmar Helšusová z Krajské vědecké knihovny v Liberci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled nominací:

 • Beata Ceéová (Místní knihovna v Dlouhém Mostě)
 • Jindřiška Hejdová (Místní knihovna ve Stvolínkách)
 • Dagmar Helšusová (Krajská vědecká knihovna  v Liberci)
 • Vlasta Klingerová (Obecní knihovna Radčice)
 • Zdena Lédlová (Městská knihovna Lučany nad Nisou)
 • Mgr. Eva Machonská (Krajská vědecká knihovna v Liberci, dobrovolnice na pobočce Kunratická)
 • Jana Martinková (Místní lidová knihovna v Bukovině u Čisté)
 • Lenka Opluštilová (Městská knihovna A. Marka Turnov, pobočka Malý Rohozec)
 • Mgr. Libuše Prokopová (Městská knihovna Osečná)
 • Iva Slámová (Krajská vědecká knihovna v Liberci)
 • PhDr. Ludmila Sýkorová (Městská knihovna ve Cvikově)
 • Jiřina Tomšová (Místní knihovna Svojkov)
 • Anna Větrovcová (Místní knihovna v Mříčné)

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj