Knihovna Libereckého kraje roku 2016

Místní knihovna v Zahrádkách

V červnu roku 2016 navštívila desetičlenná krajská komise hodnotitelů složená ze zástupců vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže Vesnice roku, mezi něž patří i Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, všech 16 přihlášených obcí. Za SKIP Libereckého kraje byla do komise delegována Jaroslava Starcová. Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola proběhlo 10. srpna 2016 v Prysku. Hlavní cenu - Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole převzal starosta obce Prysk Jan Sviták. Modrou stuhu za společenský život obdržela obec Kruh, Bílou stuhu za činnost mládeže obec Dlouhý Most, Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí obec Tatobity, Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu obec Svijany. Úplný přehled udělených ocenění.

Diplom za moderní knihovnické a informační služby

spolu s šekem na 10 000 Kč převzal z rukou statutární náměstkyně hejtmana PhDr. Hany Maierové a členky Rady Libereckého kraje Aleny Losové starosta obce Zahrádky Ladislav Chvojka společně s knihovnicí Ivanou Cedrychovou.

O  knihovně

Obec Zahrádky leží 6 km jižně od České Lípy, svou velikostí i počtem obyvatel kolem 730 patří ke středně velkým obcím Českolipska. K návštěvě Zahrádek lákají četné kulturní památky i přírodní zajímavosti. Obec žije bohatým kulturním a společenským životem. Jeho neodmyslitelnou součástí je i Místní knihovna v Zahrádkách. 

Místní knihovna v Zahrádkách nabízí své služby v rekonstruovaných prostorách budovy obecního úřadu 12 hodin týdně. Osmdesátka registrovaných čtenářů, z nichž téměř třetinu tvoří děti, si může vybírat z více než 3 300 svazků knih. Knihovní fond je doplňován z prostředků obce, která na nákup knih a časopisů věnuje ročně 5 tisíc Kč, dalších přibližně 5 tisíc Kč získává knihovnice od sponzorů. Pestrou nabídku knih doplňují každoročně dvě stovky novinek z výměnných fondů Městské knihovny v České Lípě. Uživatelům je k dispozici meziknihovní výpůjční služba, jejímž prostřednictvím je možné obstarat z jiné knihovny literaturu, kterou knihovna nevlastní, návštěvníci mohou v knihovně využívat bezplatný přístup k internetu. Při knihovně pracuje čtenářský klub vedený dobrovolnicemi – maminkami dětí, v němž děti čtou, malují podle knih, hrají hry.  Práce čtenářského klubu na téma knihy Uri Orleva Ostrov v Ptačí ulici v roce 2015 zvítězila v soutěži Zlaté dítě vyhlašované v rámci prestižní soutěže „Zlatá stuha“.

Obec by nemohla obdržet Diplom za moderní knihovnické a informační služby, kdyby její knihovna neposkytovala služby na vysoké odborné úrovni. Jejich základem je vedle kvalitní nabídky knih a výborné práce knihovnice paní Ivany Cedrychové plně automatizovaný provoz knihovny, katalog přístupný prostřednictvím internetu odkudkoliv 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a vlastní webová stránka knihovny.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj