Knihovna roku 2016

Nominace za Liberecký kraj - Místní knihovna v Novinách pod Ralskem

Dne 13. října 2016 předal v  Zrcadlové kapli pražského Klementina  ministr kultury ČR Daniel Herman ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2016“.

Informace o udělených cenách na webové stránce NK ČR.


Ocenění

"za esteticky zdařilou rekonstrukci knihovny a systematickou práci se skupinami uživatelů knihovny"

 

 

 

 

      

 

převzaly starostka obce paní Veronika Jeníková, DiS (vlevo) a knihovnice paní Miroslava Červinková


Charakteristika obce a knihovny:

Knihovna v roce 2014 obdržela cenu Libereckého kraje "Nejlepší knihovna Libereckého kraje roku 2014" za okres Česká Lípa s odměnou 10 000 Kč.

Noviny pod Ralskem patří k menším obcím Českolipska, žije zde necelých 300 obyvatel. Místní knihovna v Novinách pod Ralskem pracuje uprostřed obce v budově obecního úřadu, kde má vyčleněnu jednu místnost v přízemí.   Činnost knihovny je z dlouhodobého pohledu velmi pravidelná, k omezení došlo pouze v roce 2010, kdy obec prostory knihovny zrekonstruovala, zvětšila a vybavila novým nábytkem i regály. Zvětšení plochy knihovny (51 m2) dovolilo knihovnici se věnovat také kulturně-výchovné činnosti. V knihovně se schází pravidelně klub žen Babinec (ročně cca 20 setkání), který kromě jiného připravuje velikonoční dílny s následnými výstavami, pečení vánočního cukroví na rozsvěcení vánočního stromu i pro mikulášskou besídku pro děti ze školky nebo cestopisné, případně historické přednášky s promítáním. Fotografie z akcí jsou na webových stránkách obce i knihovny. V roce 2014 se knihovně podařilo získat dotaci Ministerstva kultury ČR z programu VISK3 na pořízení dataprojektoru, který umožnil rozšíření nabídky akcí pro veřejnost.

Knihovna je plně automatizovaná, využívá knihovní program Clavius. Retrokonverzi fondu provedla sama knihovnice, nové knihy dostává zpracované v Claviu od pověřené knihovny. On-line katalog má knihovna vystavený na internetu, webovou prezentaci je možno shlédnout na adrese www.novinypodralskem.knihovna.info/. Návštěvníci knihovny mají také k dispozici veřejný internet. Na automatizaci a internetizaci využila knihovna a obec různé dotační projekty.

Fond knihovny tvoří téměř 3 000 svazků. Obec dává pravidelně ročně na nákup nových knih 10 000Kč (34 Kč na obyvatele). Akvizice i zpracování fondu se provádí s pomocí regionálního oddělení Městské knihovny Česká Lípa. Čtenáři si navíc mohou vybírat z knih výměnného fondu pověřené knihovny, jehož soubory jsou do knihovny dováženy 3 – 4x ročně. Některé konkrétní požadavky čtenářů knihovnice řeší prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

O knihovnu se od roku 1989 stará paní Miroslava Červinková, která je zárukou, že si knihovna udrží svou úroveň i v následujících letech. Pravidelně se účastní knihovnických aktivů nebo zájezdů, které pořádá Městská knihovna v České Lípě.


Výběr z fotografií z vyhlášení ceny Knihovna roku 2016

foto Eva Hodíková, Národní knihovna ČR a Dana Kroulíková, MěK Česká Lípa.

Kompletní fotogalerie

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj