Knihovník/Knihovnice roku 2016

Regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého kraje již popáté udělovala ocenění nejlepším knihovnicím/knihovníkům, kteří v uplynulém období dosáhli výjimečných výsledků v knihovnách Libereckého kraje, realizovali zajímavou aktivitu nebo se trvale věnovali činnostem, které přispěly k rozvoji obce nebo knihovnictví samotného.  Cílem a smyslem tohoto projektu je upozornit veřejnost na osobnosti, které za těmito aktivitami stojí a poděkovat jim za jejich práci.  Soutěž byla opět vyhlášena ve dvou kategoriích – Knihovník/Knihovnice roku a Celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji. Návrhy zasílali především knihovníci, nechyběly ani hlasy starostů jednotlivých obcí, kteří ukázali, že si dobré práce v knihovnách váží. 


Na Setkání knihovníků Libereckého kraje dne 6. 12. 2016 převzala z rukou členky rady kraje pro řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu paní Ing. Květy Vinklátové, předsedkyně RV SKIP PhDr. Dany Kroulíkové a ředitelky KVK v Liberci Mgr. Blanky Konvalinkové

Cenu Knihovnice roku 2016

paní Radka Vojáčková z Krajské vědecké knihovny v Liberci

Cenu za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji 

paní Mgr. Anna Lišková z Místní knihovny Plavy a paní Zdena Lédlová z Městské knihovny v Lučanech nad Nisou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled nominací:

  • Anna Hejlková (Místní knihovna Chotyně),
  • Šárka Kalferstová (Místní knihovna Svijany),
  • Jaroslav Koucký (Místní knihovna Nová ves nad Popelkou),
  • Zdena Lédlová (Městská knihovna Lučany nad Nisou),
  • Anna Lišková (Místní knihovna Plavy),
  • Hana Raisiglová (Krajská vědecká knihovna v Liberci),
  • Pavlína Skálová (Městská knihovna Antonína Marka v Turnově),
  • Radka Vojáčková (Krajská vědecká knihovna v Liberci). 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj