Knihovník/Knihovnice roku 2017

Regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého kraje již pošesté udělovala ocenění nejlepším knihovnicím/knihovníkům, kteří v uplynulém období dosáhli výjimečných výsledků v knihovnách Libereckého kraje, realizovali zajímavou aktivitu nebo se trvale věnovali činnostem, které přispěly k rozvoji obce nebo knihovnictví samotného.  Cílem a smyslem tohoto projektu je upozornit veřejnost na osobnosti, které za těmito aktivitami stojí a poděkovat jim za jejich práci.  Soutěž byla opět vyhlášena ve dvou kategoriích – Knihovník/Knihovnice roku a Celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji. Návrhy zasílali především knihovníci, nechyběly ani hlasy starostů jednotlivých obcí, kteří ukázali, že si dobré práce v knihovnách váží. 


Na Setkání knihovníků Libereckého kraje dne 5. 12. 2017 převzala z rukou členky rady kraje pro řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu paní Ing. Květy Vinklátové, předsedkyně RV SKIP PhDr. Dany Kroulíkové a ředitelky KVK v Liberci Mgr. Blanky Konvalinkové

Cenu Knihovnice roku 2017

paní Šárka Kalferstová z Místní knihovny ve Svijanech

Cenu za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji 

paní Jaroslava Starcová z Krajské vědecké knihovny v Liberci a paní Miroslava Kohoutová z Místní lidové knihovny v Dětřichově 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled nominací:

  • Ing. Helena Soukupová a Ludmila Tauchmanová (Obecní knihovna Studenec),
  • Ing. Hana Raisiglová (Krajská vědecká knihovna v Liberci). 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj