Knihovna Libereckého kraje roku 2018

Místní knihovna v Bozkově 

V červnu roku 2018 navštívila devítičlenná krajská komise hodnotitelů složená ze zástupců vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže Vesnice roku, mezi něž patří i Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, všech 14 přihlášených obcí. Za SKIP Libereckého kraje byla do komise delegována Jaroslava Starcová. Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola proběhlo 15. srpna 2018 v Tatobitech. Hlavní cenu - Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole převzala starostka obce Tatobity Lenka Malá. Modrou stuhu za společenský život obdržela obec Polevsko, Bílou stuhu za činnost mládeže obec Albrechtice v Jizerských horách, Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu obec Všelibice. Úplný přehled udělených ocenění.

Diplom za moderní knihovnické a informační služby

spolu s šekem na 20 000 Kč převzal z rukou členky rady kraje pro řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu paní Květy Vinklátové, pana Marka Pietera, náměstka hejtmana LK a předsedy hodnotící komise Vesnice LK roku 2018 pana Jana Svitáka starosta obce Bozkov pan Stanislav Doubek a knihovnice paní Petra Balatková. (v popředí p. Petr Felkner, starosta obce Svijany, který převzal Diplom za vzorné vedení obecní kroniky)

O  knihovně: 

Místní knihovna v Bozkově

  • Zřizovatel: Obec Bozkov
  • Knihovnice: Mgr. Petra Balatková
  • Počet obyvatel: 588

Bozkovská knihovna je umístěna v přízemí budovy základní školy v centru obce. Pro nemoc předchozího knihovníka byla delší dobu mimo provoz. Vše se změnilo po nástupu paní Balatkové na pozici knihovnice. Knihovna prošla rekonstrukcí a byla slavnostně otevřena 17. září 2017. Příjemné, moderně vybavené prostory spolu s osobností mladé knihovnice přilákaly řadu zájemců. Do konce roku se do knihovny zapsalo 32 čtenářů (z toho 18 dětí), kteří uskutečnili 309 výpůjček. Čtenáři mají k dispozici 3.500 svazků knih, knihovní fond je pravidelně doplňován zejména prostřednictvím regionálního oddělení MěK Semily, které dle výběru knihovnice nové knihy se slevou nakupuje a po technickém zpracování (zabalení do folie, štítky) distribuuje do knihovny. Trvalý fond knihovny je pravidelně několikrát ročně doplňován tituly převážně nových knih z výměnných fondů regionálního oddělení MěK v Semilech. Knihovna využívá AKS Clavius (evidence knih, výpůjční protokol). 

Obec žije bohatým kulturním a společenským životem, na kterém se knihovna velkou měrou podílí. Od zahájení provozu zde proběhla celá řada kulturních a vzdělávacích akcí. Na začátku listopadu byl zahájen projekt pro žáky ZŠ „Knihoplutí“, který je zaměřen na vytvoření kladného vztahu dětí ke čtení. Spočívá v tom, že každý čtenář má svůj lodní deník, do kterého si po přečtení knihy vkládá vyplněné pracovní listy a svou značku. Tu umístí na ostrov, který se tematicky jmenuje podle žánru přečtené knihy. Mapa s ostrovy je umístěná na chodbě školy a každý se může podívat, kolik ostrovů „ulovil“. Pod záštitou vzdělávacího centra, které je součástí knihovny, proběhla beseda s PhDr. Jarmilou Bachmannovou nad její knihou Vyprávěnky z Podkrkonoší. Na téma spiritismus v Krkonoších a Podkrkonoší přednášel Mgr. Libor Dušek, PhD. Soubor přednášek uzavřela první lekce cyklu Hodiny češtiny pro dospělé, aneb Co jsme zapomněli ze základní školy - tentokrát na téma časté chyby v psaném a mluveném projevu. V knihovně probíhají kurzy němčiny pro začátečníky a pokročilé a v plánu je mnoho dalších aktivit.

Uživatelům knihovny je k dispozici počítač s přístupem na internet. Aktuální informace o knihovně a připravovaných i uskutečněných akcích zveřejňované na Facebooku jsou dostupné z webových stránek obce: http://www.obecbozkov.cz/. Samostatné webové stránky knihovny se připravují.

Diplom za moderní knihovnické a informační služby spolu s odměnou ve výši 20 000 Kč si obec za podporu knihovny bezpochyby zaslouží. V osobě paní knihovnice je záruka, že se činnost bude nadále rozvíjet.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj