Knihovna roku 2018

Nominace za Liberecký kraj - Místní knihovna v Zahrádkách 

Dne 9. října 2018 předal v  Zrcadlové kapli pražského Klementina ministr kultury ČR Antonín Staněk ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2018“. 

Informace o udělených cenách na webové stránce NK ČR.

Všechny nominované knihovny převzaly ocenění Svazu knihovníků a informačních pracovníků.


Ocenění zadlouhodobé poskytování kvalitních knihovnických služeb a zapojování dobrovolníků do činnosti knihovny převzala z rukou předsedy SKIP PhDr. Romana Giebische Ph.D. knihovnice Ivana Cedrychová.

Fotogalerie z předání ocenění. (Foto Eva Hodíková, NK ČR)

O  knihovně v Zahrádkách

Obec Zahrádky patří ke středním obcím Českolipska, žije zde 717 obyvatel. Místní knihovna pracuje uprostřed obce v budově obecního úřadu, kde má vyčleněnou 1 místnost. Provoz je plně automatizovaný, on-line katalog je vystavený na internetu, webovou prezentaci je možno shlédnout na stránkách knihovny www.zahradky.knihovna.info nebo na stránkách úřadu http://www.zahradkycl.cz/. Zájemci mohou rovněž bezplatně využívat internet a techniku, na které knihovna a obec získala finanční prostředky díky různým dotačním projektům.

Knihovní fond tvoří více než 3000 svazků. Obec poskytuje pravidelný roční příspěvek 5000 Kč na nákup nových knih a díky sponzorům získává knihovna také nemalou částku. Akvizice a zpracování fondu se provádí prostřednictvím regionálního oddělení Městské knihovny v České Lípě. Čtenáři si navíc mohou vybírat z knih výměnného fondu pověřené knihovny, jehož soubory jsou do knihovny dováženy 4 x ročně. Některé konkrétní požadavky čtenářů knihovnice řeší pomocí MVS. Ročně se v MK Zahrádky půjčí kolem 700 knih, zapsáno je kolem šedesátky čtenářů z toho třetina dětských. Knihovnu v minulém roce navštívilo více než 600 návštěvníků a realizovalo se 25 kulturních a výchovných akcí pro veřejnost, zejména pro předškolní děti a maminky s dětmi.

O knihovnu se stará paní Ivana Cedrychová, která pracuje na obecním úřadě v Zahrádkách. Pravidelně se účastní školení, aktivů a zájezdů, které pořádá Městská knihovna v České Lípě a Krajská vědecká knihovna v Liberci. Paní Cedrychová je schopná přichystat nejen pro své čtenáře široký rejstřík různých akcí. V knihovně se půjčuje v pondělí a středu od 8 do 17 hod., v úterý a čtvrtek od 8 do 15 hod. a v pátek od 8 do 12 hod.

V rámci soutěže Vesnice roku 2016 obdržela obec Zahrádky Diplom za moderní knihovnické a informační služby a ve stejném roce zahrádecká knihovna získala ocenění v soutěži „Nejlepší knihovna v Libereckém kraji“, kterou vyhlašuje Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci od roku 2014.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj