Nejlepší knihovna Libereckého kraje 2018

Ceny nejlepším knihovnám Libereckého kraje se v roce 2018 udělovaly potřetí. Vyhlašovatelem soutěže "Nejlepší knihovna Libereckého kraje" je Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. 

Na setkání knihovníků Libereckého kraje dne 11. prosince 2018 všechny nominované knihovny převzaly z rukou paní radní pro řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu ing. Květy Vinklátové a z rukou Mgr. Martina Fény, vedoucího oddělení kultury Krajského úřadu, pamětní listy a drobné dary. Vítězné knihovny převzaly diplom a odměnu ve výši 10.000 Kč.Z každého okresu Libereckého kraje byly v souladu s pravidly soutěže nominovány knihovnami pověřenými výkonem regionálních funkcí v daném okrese na cenu tři knihovny. Z nich soutěžní komise složená ze zástupců z pověřených knihoven KVK v Liberci a Libereckého kraje vybrala čtyři vítězné knihovny.

Nominované knihovny:

Českolipsko:

 • Obecní lidová knihovna Okrouhlá, knihovnice Eva Kraumanová
 • Místní knihovna v Prysku, knihovnice Marie Kárová
 • Místní knihovna Svojkov, knihovnice Jiřina Tomšová

Jablonecko:

 • Místní knihovna Albrechtice v Jizerských horách, knihovnice Věra Engeová
 • Obecní knihovna Radčice, knihovnice Lenka Mannová
 • Místní knihovna Maršovice, knihovnice Jitka Kočí a Stanislava Marxová 

Liberecko:

 • Místní knihovna v Jeřmanicích, knihovnice Iva Kaprálková
 • Městská knihovna Nové Město pod Smrkem, knihovnice Jana Slámová, od 3. 9. 2018 Marie Vojáčková
 • Obecní knihovna Paceřice, knihovnice Marie Chlebnová

Semilsko:

 • Místní knihovna v Bozkově, knihovnice Petra Balatková
 • Obecní knihovna v Košťálově, knihovnice Lenka Havlová
 • Obecní knihovna ve Vesci, knihovnice Kamila Klímová

Prezentace všech nominovaných knihoven


Diplom "Nejlepší knihovna Libereckého kraje" a odměnu 10.000 Kč získaly:

Místní knihovna Svojkov, knihovnice Jiřina Tomšová

Obec Svojkov patří k menším obcím Českolipska, žije zde 247 obyvatel. Místní knihovna sídlí v budově obecního úřadu, v prvním patře. Vybavení knihovny již neodpovídá dnešním standardům, ale vychází ze situace, že prostory, v nichž se knihovna nachází, slouží nejen jednání zastupitelstva obce, ale dalším zájmovým spolkům obce a různým aktivitám – jednou se zde cvičí, jednou pracuje na počítačích, nechybí ani taneční zábavy! Proto je knihovní fond uložen ve skříních pod uzavřením. Plocha je 70m². Fond knihovny tvoří 1346 svazků. Obec poskytuje omezenou částku na nákup nových knih. Čtenáři si ale vybírají z knih výměnného fondu, jehož soubory jsou do knihovny dováženy 4x ročně. Ročně se v Místní knihovně Svojkov půjčí kolem 300 svazků, zapsáno je 35 čtenářů, z toho je 18 dětských. Návštěvnost v minulém roce byla 531 uživatelů a realizovalo se 13 kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost.

Svojkov je velmi malá obec a knihovna zde nepřetržitě působí téměř 60 let a je tedy trvalou součástí velmi aktivního života obce. Ostatně knihovna a její knihovnice je často centrem a iniciátorem těchto aktivit a svými výsledky jak v návštěvnosti, tak počtu akcí mnohonásobně převyšuje knihovny v mnohem větších místech. O práci knihovny je vedena zajímavá kronika, která vypovídá nejen o historii místní knihovny, ale i o dění v obci Svojkov. Knihovna ve Svojkově byla vždy kulturním centrem obce, kde se její obyvatelé schází na výstavy, předčítání, vítání občánků, srazy absolventů místní školy, výtvarné dílny ale v první řadě, kde si půjčují knihy kvůli vzdělání i zábavě. Knihovna a její knihovnice je iniciátorem a hlavním pořadatelem těchto aktivit a z tohoto pohledu plní i roli komunitního centra. Knihovna pravidelně aktualizuje své webové stránky a v blízké době bude začleněna do automatizovaného systému TRITIUS REKS.

Místní knihovna Albrechtice v Jizerských horách, knihovnice Věra Engeová

V obci s počtem obyvatel 345 je knihovna skvěle dostupná – knihovna je v budově obecního úřadu, ZŠ a MŠ, přímo u zastávky autobusu. Knihovna je také nově přestěhována do kompletně zrenovované místnosti v přízemí budovy – i veškerý nábytek nový. Používá se zde automatizovaný knihovní systém Tritius. Knihovnice je zároveň učitelkou na základní škole, což ji umožňuje příkladné propojení s žáky. Knihovna je otevřena dvě hodiny týdně – v pondělí od 16 do 18 hodin, její fond nabízí necelé 3 000 svazků a také dva tituly periodik. Knihovna registruje 81 čtenářů, z toho 56 do 15 let. Knihovna se účastní mnoha akcí, například Noci s Andersenem, je zapojena do projektu Čtení pomáhá, mnoha výtvarných soutěží pro děti ZŠ a MŠ. Knihovnice rovněž organizuje jarní tábor, podzimní Běh naděje v sousedním Jiřetíně pod Bukovou a vede keramický kroužek pro dospělé.

Městská knihovna Nové Město pod Smrkem, knihovnice Jana Slámová, od 3. 9. 2018 Marie Vojáčková

V Novém Městě pod Smrkem žije necelých 3 850 obyvatel, z celkového počtu obyvatel je v knihovně registrováno 149 čtenářů, z toho 88 dětí. Ročně přibude do regálů průměrně 1 000 nových knih. Městská knihovna je pro veřejnost otevřena od pondělí do čtvrtka každý den, celkem 20 hodin týdně. Knihovna sídlí v centru Nového Města v bezprostřední blízkosti městského úřadu. V jedné budově je umístěna společně s muzeem, galerií a informačním centrem. Pro knihovnu je vyčleněno 1. patro se světlými prostory, které působí velmi příjemně. Cestou z přízemí si můžete na chodbě prohlédnout výkresy a výrobky dětí, které vytvořily na akcích, které v knihovně probíhají. Nyní již bývalá knihovnice paní Slámová se vždy věnovala hlavně práci s dětmi. Připravovala pro děti tematické dílničky a tvoření podle ročních období a svátků, které v nich slavíme – například Valentýn v knihovně, velikonoční dílny, vyrábění dárečků ke Dni matek, podzimní a vánoční dílny. Vyhlašovala různé soutěže a přihlášené práce a výrobky si máte možnost prohlédnout v knihovně a přilehlých prostorách; letos například výtvarné soutěže Kam odlétly vlaštovky nebo Malý princ. K propagaci knihovna využívá vlastní webové stránky, webové stránky města a v neposlední řadě i profil knihovny na Facebooku.

Obecní knihovna v Košťálově, knihovnice Lenka Havlová

Knihovna je umístěna v přízemí budovy obecního úřadu v centru obce Košťálov, která má 1 319 obyvatel. Knihovna eviduje 144 čtenářů (z toho je 28 čtenářů do 15 let), kteří uskutečnili v roce 2017 3 000 výpůjček. Čtenáři mají k dispozici 7 251 svazků knih, pro jejichž správu knihovnavyužívá AKS Clavius. Obec žije bohatým kulturním a společenským životem, na kterém se knihovna velkou měrou podílí. V loňském roce sem zavítalo více než 1 500 návštěvníků, z nichž mnozí přišli v rámci kulturních a vzdělávacích akcí. Knihovnu už pravidelně navštěvují spolu s učitelkami děti mateřské a základní školy, pořádají se zde zábavná odpoledne pro děti a řada kulturních a vzdělávacích aktivit pro dospělé účastníky. V letech 2005 a 2012 získala knihovna v Zrcadlové kapli pražského Klementina ocenění v rámci soutěže „Knihovna roku“. Uznání „za rozmanitou a vysoce kvalitní nabídku služeb a aktivit v nápaditém a příjemném prostředí zrekonstruované knihovny“ si určitě zasloužila. V roce 2013 se knihovna umístila na 4. místě v soutěži „Rozkvetlá knihovna“. V roce 2012 byla paní Havlová nominovaná na cenu „Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje“.


Článek pro tisk

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj