Knihovna Libereckého kraje roku 2019

Místní knihovna ve Svijanech

V červnu roku 2019 navštívila desetičlenná krajská komise hodnotitelů složená ze zástupců vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže Vesnice roku, mezi něž patří i Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 16 přihlášených obcí. Za SKIP Libereckého kraje byla do komise delegována Jaroslava Starcová. Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola proběhlo 13. srpna 2019 ve Svojkově. Hlavní cenu - Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole převzal starosta obce Svojkov Gustav Pilz. Modrou stuhu za společenský život obdržela obec Horní Branná, Bílou stuhu za činnost mládeže obec Poniklá, Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu obec Janův Důl. Úplný přehled udělených ocenění.

Diplom za moderní knihovnické a informační služby

spolu s šekem na 20 000 Kč převzal z rukou členky rady kraje pro řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu paní Květy Vinklátové a členky hodnotící komise za Svaz knihovníků a informačních pracovníků Jaroslavy Starcové ing. Petr Felkner. 

O  knihovně: 

Místní knihovna ve Svijanech

  • Zřizovatel: Obec Svijany
  • Knihovnice: Šárka Kalferstová
  • Počet obyvatel: 331

Svijanskou knihovnu můžeme bez nadsázky nazvat knihovnou komunitní. Je živým společenským centrem obce občanů všech věkových kategorií, pořádají se zde kulturní, vzdělávací a společenské akce. Přestože se zde úspěšně realizují přednášky, besedy, dílny a promítání, knihovnice si uvědomuje podstatu služeb knihovny a zapojuje se do projektů na podporu čtenářství  - Noc s Andersenem, S knížkou do života, pasování na čtenáře, společná čtení, oceňování nejlepších čtenářů. Ojedinělá jsou v takto malé obci čtení na netradičních místech organizovaná v rámci projektu Noc literatury. Vedení obce si velmi dobře uvědomuje měnící se roli knihoven. Činnost knihovny maximálně podporuje nejen dostatečným finančním zajištěním, ale i vytvořením příjemného prostřední v rozšířených prostorách vybavených novými regály, dětským mobiliářem i technickým zařízením. Paní Šárka Kalferstová obdržela od SKIP Libereckého kraje ocenění Knihovnice Libereckého kraje roku 2017.

Statistické ukazatele za rok 2018:

  • Knihovní fond: 2 769
  • Výpůjčky: 839
  • Čtenáři: 91
  • Návštěvníci: 1 641

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj