Knihovník/Knihovnice roku 2019

Regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého kraje již posedmé udělovala ocenění nejlepším knihovnicím/knihovníkům, kteří v uplynulém období dosáhli výjimečných výsledků v knihovnách Libereckého kraje, realizovali zajímavou aktivitu nebo se trvale věnovali činnostem, které přispěly k rozvoji obce nebo knihovnictví samotného. Cílem a smyslem tohoto projektu je upozornit veřejnost na osobnosti, které za těmito aktivitami stojí a poděkovat jim za jejich práci.  Soutěž byla opět vyhlášena ve dvou kategoriích – Knihovník/Knihovnice roku a Celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji. Návrhy zasílali především knihovníci, nechyběly ani hlasy starostů jednotlivých obcí, kteří ukázali, že si dobré práce v knihovnách váží. 


Na Setkání knihovníků Libereckého kraje dne 10. 12. 2019 převzala z rukou vedoucího oddělení kultury Krajského úřadu Libereckého kraje pana Mgr. Martina Fény, předsedkyně RV SKIP PhDr. Dany Kroulíkové a ředitelky KVK v Liberci Mgr. Blanky Konvalinkové

Cenu Knihovnice roku 2019 v kategorii neprofesionálních knihoven

paní Marie Fabiánová z Obecní knihovny ve Skuhrově

Cenu Knihovnice roku 2019 v kategorii profesionálních knihoven

paní Táňa Kuželková z Krajské vědecké knihovny v Liberci

Cenu za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji 

paní Jitka Vanclová z Městské knihovny v Semilech 

 


 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj