Setkání knihovníků Libereckého kraje 2018

Regionální organizace SKIP Libereckého kraje, Krajská vědecká knihovna v Liberci a Liberecký kraj uspořádal tradiční setkání knihovnic/knihovníků Libereckého kraje 

v úterý 11. prosince 2018 ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci

Program:

  • 9.30 – 10.00 Zahájení  -  PhDr. Dana Petrýdesová, zástupkyně ředitelky Krajské vědecké knihovny v Liberci a PhDr. Dana Kroulíková, předsedkyně SKIP Libereckého kraje. Hudební vystoupení ZUŠ Jabloňová
  • 10.00 – 11.00 Vyhlášení ceny Nejlepší knihovna Libereckého kraje.  Ocenění Libereckého kraje. Ing Květa Vinklátová,členka rady kraje, pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
  • 11.00 – 12.00 Standardy pro dobré knihovny – o metodických pokynech pro české veřejné knihovny. Role knihovníků, metodiků i provozovatelů knihoven. PhDr. Marie Šedá, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě.
  • 12.00 – 12.30 přestávka, občerstvení
  • 12.30 – 13.30 Inspirace odjinud - ze zahraničních knihoven: Exkurzi SKIP do belgických knihoven přiblíží PhDr. Ludmila Sýkorová

Předpokládaný konec cca ve 14 hod.

Fotogalerii ze Setkání můžete najít zde.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj