Dokumenty ke stažení

Zde můžete nalézt různé užitečné dokumenty a metodické příručky v elektronické podobě.

 

Název příručky Stručný obsah Rok vydání PDF Obálka
Jak na projekt S knížkou do života (Bookstart) Příručka uvádí důležitost výchovy ke čtenářství již u malých dětí, cíle projektu a praktické rady pro jeho účastníky. 2018
Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017-2020 Koncepční materiál pracuje s vyhodnocením silných i slabých stránek činnosti knihoven, pojmenovává rizika ohrožující systém knihoven a pojmenovává potenciál příležitostí pro knihovny. 2017
Ochrana osobních údajů v knihovnách Cílem příručky je podat srozumitelné informace ohledně problematiky GDPR se zaměřením na praktické problémy knihoven. 2018
Služby knihoven knihovnám Metodická příručka ohledně krajských programů regionálních funkcí na podporu knihoven. 2014
Standard pro dobrou knihovnu Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami. 2015
Standard pro dobrý knihovní fond Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny. 2017
Rovný přístup : knihovna přátelská seniorům Metodická příručka pro práci knihoven se seniory. 2016
Rovný přístup : knihovny a skupiny ohrožené sociálním vyloučením Příručka nabízí metodickou oporu v práci knihoven se skupinami ohroženými sociálním vyloučením, může sloužit také jako nástroj při budování strategie knihovny. 2018
Rovný přístup : Standard Handicap Friendly Metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením. 2014
Webové stránky malých knihoven Metodické doporučení pro knihovníky v obcích do 3000 obyvatel. 2018

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj