Dokumenty ke stažení

Zde můžete nalézt různé užitečné dokumenty a metodické příručky v elektronické podobě.

 

Název příručky Stručný obsah Rok vydání PDF Obálka
Jak na projekt S knížkou do života (Bookstart) Příručka uvádí důležitost výchovy ke čtenářství již u malých dětí, cíle projektu a praktické rady pro jeho účastníky. 2018
Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017-2020 Koncepční materiál pracuje s vyhodnocením silných i slabých stránek činnosti knihoven, pojmenovává rizika ohrožující systém knihoven a pojmenovává potenciál příležitostí pro knihovny. 2017
Manuál vesnického knihovníka Metodická příručka pro neprofesionální knihovníky. příručka obsahuje praktické návody, jak pracovat s různými cílovými skupinami a nabízí výběr zajímavých a osvědčených aktivit.  2015
Ochrana osobních údajů v knihovnách Cílem příručky je podat srozumitelné informace ohledně problematiky GDPR se zaměřením na praktické problémy knihoven. 2018
Připravujeme změnu knihovního softwaru
Cílem metodické příručky je předložit pracovníkům knihoven informace a náměty potřebné k rozhodování o tom, jaký knihovní software a způsob jeho provozu je pro jejich knihovnu vhodný, a pomoci jim naplánovat potřebné kroky směřující k hladkému průběhu změny (nebo zavedení) softwaru.
 
2019  
Služby knihoven knihovnám Metodická příručka ohledně krajských programů regionálních funkcí na podporu knihoven. 2014
Standard pro dobrou knihovnu Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami. 2015
Standard pro dobrý knihovní fond Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny. 2017
Rovný přístup : knihovna přátelská seniorům Metodická příručka pro práci knihoven se seniory. 2016
Rovný přístup : knihovny a skupiny ohrožené sociálním vyloučením Příručka nabízí metodickou oporu v práci knihoven se skupinami ohroženými sociálním vyloučením, může sloužit také jako nástroj při budování strategie knihovny. 2018
Rovný přístup : Standard Handicap Friendly Metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením. 2014
Webové stránky malých knihoven Metodické doporučení pro knihovníky v obcích do 3000 obyvatel. 2018

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj