Článek 1  

Poslání knihovny, cíle a působnost standardu knihovnických služeb

Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování a kulturního rozvoje jednotlivců i společenských skupin.

Jádrem služeb veřejné knihovny mají být následující klíčové činnosti vztahující se k informacím, gramotnosti, vzdělávání a kultuře: 

 1. vytváření a posilování čtenářských návyků od raného dětství; 
 2. podpora samostatného sebevzdělávání i všech stupňů školského vzdělávání; 
 3. poskytování příležitosti pro osobní tvůrčí rozvoj; 
 4. povzbuzování imaginace a kreativity dětí a mládeže; 
 5. podpora uvědomělého přístupu ke kulturnímu dědictví a k hodnotám umění a pokroku vědy; 
 6. zajišťování přístupu ke všem kulturním formám prezentace reprodukčního umění; 
 7. podpora dialogu mezi kulturami a kulturní rozmanitosti; 
 8. podpora tradice lidové slovesnosti; 
 9. zpřístupňování všech druhů obecních informací; 
 10. poskytování informačních služeb místním podnikům, sdružením a zájmovým skupinám; 
 11. podpora rozvoje informační a počítačové gramotnosti; 
 12. podpora a podíl na všech akcích a programech zabývajících se odstraňováním negramotnosti, resp. - je-li to třeba - podněcování takových aktivit. 

(Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách)

 

 1. Cílem standardu knihovnických služeb je zlepšení dostupnosti a kvality knihovnických služeb jejich uživatelům.
 2. Standard knihovnických služeb umožňuje knihovnám, provozovatelům knihoven, obcím, krajům a ústředním orgánům státní správy provádět srovnání a kontrolu dostupnosti a kvality knihovnických služeb a systematicky uplatňovat formy podpory jejich rozvoje.
 3. Standard knihovnických služeb je nástrojem motivace a jeho indikátory jsou využívány při poskytování a využívání peněžních prostředků z veřejných rozpočtů za účelem podpory rozvoje knihovnických služeb.
 4. Působnost standardu je omezena na knihovnické služby poskytované knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji. Tyto knihovny tvoří základní infrastrukturu, která uživatelům zajišťuje dostupnost knihovnických služeb.

Zpět na Standardy knihovnických služeb

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj