Článek 3.

Provozní doba knihovny pro veřejnost

Optimální přístup ke knihovnickým službám vyžaduje, aby knihovna byla otevřena v době maximálně vyhovující těm, kteří žijí, pracují a studují v místě jejího působení. Tento přístup by měl být rozšířen na udržování telefonického spojení 24 hodin denně nebo zajištění přístupu k webovým stránkám vybraných služeb. (Směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven)

Indikátor: počet provozních hodin  pro veřejnost týdně

 

 

Doporučená hodnota

Celostátní průměr 2009

Počet obyvatel

Návrh

Počet hodin týden

1 – 500

5 - 10

3

501 - 1 000

5 – 15

4

1 001 - 3 000

15 až 23

11

3 001 - 5 000

23 až 28

23

5 001 - 10 000

28 až 40

28

10 001 - 20 000

40 až 45

35

20 001 - 40 000

45 až 50

42

Více než 40 001

50 avíce

48

 
  1. Podle situace v místě je vhodné stanovit proporce provozní doby v dopoledních a odpoledních hodinách a také v sobotu a v neděli.
  2. Rozsah provozní doby knihovny není totožný s celkovým objemem pracovní kapacity nezbytné pro zajištění činností knihovny. Pracovní doba pracovníka knihovny v obcích do 1 000 obyvatel by měla být orientačně o jednu třetinu delší než provozní doba knihovny. Ve větších knihovnách se přiměřeně přihlédne k celkovému rozsahu činností knihovny.

Zpět na Standardy knihovnických služeb

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj