Článek 7.

Studijní místa pro uživatele knihovny

Studijní místa a místa pro oddech pro uživatele knihovny

Knihovna nabízí studijní místa[1] pro dospělé, děti a mládež, kde mohou uživatelé pracovat s knihovními dokumenty a informačními zdroji, a to individuálně nebo ve skupině. Tam, kde to místní podmínky umožní, je vhodné vytvářet čítárny, individuální a týmové studovny a místa pro soustředěné studium.

Indikátor: počet studijních míst

 

Doporučená hodnota

Celostátní průměr 2018

Počet obyvatel obce

Počet studijních míst

Počet studijních míst

1 – 500

4 až 5

5

501 - 1 000

6 až 8

6

1 001 - 3 000

9 až 10

10

3 001 - 5 000

10 až 18

18

5 001 - 10 000

20 až 28

27

10 001 - 20 000

28 až 70

41

20 001 - 40 000

70 až 120

81

Více než 40 000

120 a více

210

 

Kromě studijních míst knihovna nabízí dostatečný počet míst k oddechu, relaxaci a setkávání (oddechové zóny).


[1]Definice studijního místa dle ČSN ISO 11620 (01 01143) Informace a dokumentace – ukazatele výkonnosti knihoven. Místo sloužící uživatelům na čtení nebo studium, ať už se zařízeními, nebo bez nich. Patří sem místa ve čtenářských koutcích, v seminárních a studijních prostorách a v audiovizuálních a dětských odděleních knihovny. Nepatří sem místa v halách, přednáškových a divadelních sálech, kde se uskutečňují speciální představení. Vyloučené jsou i podlahové prostory, kde mohou studenti sedět, a podobné neformální prostory.

Zpět na Standardy knihovnických služeb

 
 
 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj