Článek 9.

Webová stránka knihovny

„Knihovna má využívat informační a komunikační technologie, aby umožnila lidem přístup ke svým elektronickým fondům a službám z jejich domova, školy nebo pracoviště. Pokud je to možné, mají být dostupné 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.“

(Směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven, článek 9)

Indikátor: Dostupnost informací o knihovně a jejích službách dálkovým přístupem je zajištěna prostřednictvím webové stránky knihovny a pomocí sociálních sítí.

1) Webová stránka má vlastní doménu na internetu nebo využívá domény svého provozovatele. Skládá se ze souboru digitálních dokumentů obsahujících základní informace o knihovně a zprostředkujících elektronické služby knihovny (např. elektronický katalog, licencované i vlastní databáze, on-line výpůjční služby, on-line informační služby).

2) Webová stránka knihovny musí zahrnovat alespoň tyto údaje:

  • název a sídlo knihovny,
  • kontaktní údaje,
  • název zřizovatele/provozovatele,
  • stručnou charakteristiku knihovny,
  • výčet oddělení (existují-li),
  • provozní dobu,
  • základní dokumenty o knihovně, knihovní řád,
  • přehled nabízených služeb,
  • ceník služeb.

3) Základním doporučeným údajem jsou odkazy na portál KNIHOVNY.CZ[1], Souborný katalog ČR[2], další spolupracující knihovny a na centrální služby, např. „Ptejte se knihovny“[3].

4) Webová stránka knihovny je zpracována v souladu s pravidly tvorby přístupného webu[4] s ohledem na potřeby zrakově a sluchově znevýhodněných uživatelů a uživatelů se sníženou hybností rukou nebo poruchami soustředění. Webová stránka využívá protokol HTTPS, který zajišťuje autentizaci a důvěrnost přenášených dat.[1]KNIHOVNY.CZ: Informace a služby [online]. Moravská zemská knihovna [cit. 2018-06-21]. Dostupné z: https://www.knihovny.cz/

[2]Souborný katalog České republiky [online]. Národní knihovna ČR [cit. 2018-06-21]. Dostupné z: https://www.caslin.cz/

[3]Ptejte se knihovny [online]. Národní knihovna ČR [cit. 2018-06-21]. Dostupné z: https://www.ptejteseknihovny.cz/

[4]Pravidla přístupného webu [online]. Tyflocentrum Brno [cit. 2018-06-21]. Dostupné z: http://www.pravidla-pristupnosti.cz/

 

 

Zpět na Standardy knihovnických služeb

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj