Článek 14.

Vzdělávací, kulturní a komunitní aktivity knihoven

Veřejná knihovna musí být centrem komunity, má-li se plně účastnit jejích aktivit. Má proto spolupracovat s ostatními organizacemi a skupinami dané komunity.“

(Směrnice IFLA: Služby veřejných knihoven, článek 3.4.8)

Vzdělávací, kulturní a komunitní aktivity[1] knihovny jsou ovlivněny místem, ve kterém knihovna působí. Cílem je rozvoj společenského a kulturního zázemí obyvatel obce, podpora místní společnosti napříč všemi věkovými kategoriemi, posílení spolupráce a solidarity. Hodnota knihoven je určována rovněž postavením v místní komunitě, v prostředí, ve kterém knihovna působí.

Je nutné provést analýzu potřebmístní komunity a knihovnu proměnit v místo neformálního celoživotního vzdělávání a učení, místo setkávání, podpory kreativity a spolupráce komunit. Využívat celostátních aktivit pořádaných knihovnickými sdruženími.

Indikátor: počet vzdělávacích, kulturních a komunitních akcí knihoven.

 

Doporučená hodnota

Celostátní průměr 2018

Počet obyvatel obce

Počet akcí za rok

Počet akcí za rok

1 – 500

4 - 6

1,5

501 - 1 000

6 - 20

5

1 001 - 3 000

20 - 40

18

3 001 - 5 000

40 - 80

50

5 001 - 10 000

80 - 150

102

10 001 - 20 000

150 - 300

218

20 001 - 40 000

300 - 600

483

Více než 40 000

600 - 1100

924

 


[1]Komunitní aktivity, tj. takové činnosti knihovny, které nejsou primárně zaměřeny na registrované uživatele knihovny, ale oslovují celou komunitu nebo její část a vedou k jejímu posilování. Současně také posilují místo knihovny v dané komunitě.

Zpět na Standardy knihovnických služeb

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj