Setkání knihovníků Libereckého kraje 2019

Regionální organizace SKIP Libereckého kraje, Krajská vědecká knihovna v Liberci a Liberecký kraj uspořádal tradiční setkání knihovnic/knihovníků Libereckého kraje 

v úterý 10. prosince 2019 ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci

 

Program:

9,30 – 10,00 Zahájení

Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci, PhDr. Dana Kroulíková, předsedkyně SKIP Libereckého kraje, Ing. Květa Vinklátová, členka rady Libereckého kraje

Hudební vystoupení ZUŠ Jabloňová

10,00 – 10,30 Vyhlášení Ceny Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje

Ocenění Svazu knihovníků a informačních pracovníků

10,30 – 11,30 Nové příležitosti pro knihovny

Knihovny a MAS - spolupráce (nejen) na venkově – Jitka Doubnerová představí projekty možné podpory knihoven prostřednictvím tzv. MAS (Místní akční skupiny) Libereckého kraje

Spolupráce škol a knihoven ve venkovských regionech - Anna Randáková představí zdařilý projekt MAP na Frýdlantsku

Jak to vidím já - o osobní zkušenost s projekty MAS a MAP se podělí Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, ředitel MKAM Turnov a Mgr. Jitka Šedinová, ředitelka MK Semily

11,30 – 12,00 přestávka, občerstvení

12,00 – 13,30 Zajímavosti z knihoven

První čtyři vzácné tisky jsou zrestaurovány! O probíhajícím projektu „Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace“ financovaného Evropskou unií pohovoří Václav Kříček, vedoucí bibliografického oddělení KVK

Inspirace ze zahraničních knihoven - exkursi SDRUK po holandských knihovnách přiblíží Mgr. Blanka Konvalinková a PhDr. Dana Petrýdesová

Knihovník/Knihovnice roku 2019

Fotogalerie ze setkání

 

Prezentace ze setkání

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj