POČÍTAČOVÉ KURZY 2013

Příprava projektu do programu VISK 2 na rok 2014

V rámci přípravy projektu prosím o vyplnění tohoto stručného dotazníku, který má za cíl zjistit váš zájem o kurzy základních modulů konceptu ECDL - termín do 30. 11. 2013. Náměty na jiná vzdělávací témata a výběr dní, které vám nejvíce pro pořádání vzdělávacích akcí vyhovují, prosím uveďte do dotazníku uvedeného na této stránce níže.


Kurzy v roce 2013

Žádost o přidělení dotace v programu VISK 2 na další vzdělávání knihovníků v oblasti ICT v roce 2013 byla MK ČR schválena. V roce 2013 se o naše kurzy opět starala mladá ale již zkušená lektorka Eliška Kymličková, e-mail lektorkaE@gmail.comhttp://www.elaaos.cz/.

Proběhlé kurzy:

Termín

Téma

Pozvánka

Info o akci  

Seznam účastníků

13. 12. Prezentační programy on-line
29. 11. a 6. 12.  Práce s grafickým programem Gimp
1.  a 8. 11.  Práce s aplikací MS Publisher (Office 2010)

24. 5., 31. 5., 7. 6. 

Excel - základní kurz (Office 2010)

30. 4. a 7. 5.  Word pro pokročilé - práce s rozsáhlejšími dokumenty

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj