Webovky.knihovna.cz

Kurz je pro nemoc lektorky odložen, uskuteční se v pátek 4. listopadu 2016 - viz Webovky.knihovna.cz - náhradní termín

Tvorba webových stránek knihoven na základě šablon vytvořených v rámci projektu

Kurz bude finančně podpořen z programu Ministerstva kultury ČR VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků. 

  • Kdy:  v pátek  29. dubna 2016 od 9 hod.
  • Kde: v počítačové učebně Krajské vědecké knihovny v Liberci (-4)

Lektorka: Mgr. Olga Skůpová

Kurz je určen všem knihovníkům, kteří mají webové stránky svých knihoven vytvořené na základě šablon připravených v rámci projektu Webovky.knihovna.cz. Zaměříme se zejména na to, jak webové stránky aktualizovat, jak umístit fotografie, jak postupovat v jednotlivých rubrikách a budeme zodpovídat všechny Vaše dotazy k problémům, se kterými se při editaci stránek setkáváte. Smyslem školení je, abyste si všichni uměli na stránky umístit aktuální texty a obrázky a mohli s webem pracovat dle Vašich potřeb.


Pro nové zájemce o tvorbu webové stránky na základě šablon: Na stránce Webovky.knihovna.cz můžete získat podrobné informace o projektu.  Již vložené základní texty platné pro všechny knihovny vytvoření webové stránky usnadňují. Šablona je vytvořena na základě systému Webnode, který je vynikajícím nástrojem v oblasti on-line tvorby webových stránek. Umožňuje uživatelům bez jakýchkoliv technických znalostí vytvořit profesionálně vypadající webovou prezentaci. Webovou prezentaci můžete mít ZCELA BEZPLATNĚ anebo využít prémiových služeb a získat tak např. více místa pro své fotografie – viz http://webovky.knihovna.cz/cenik/


Na Liberecku již šablonu využívá bezmála 40  knihoven, např:  Bílý KostelVlastibořice, Višňová, Rynoltice, Svijany, Krásný Les a řada dalších, viz:


Informace pro účastníky kurzu základů práce na počítači, určeného pracovníkům knihoven Libereckého kraje

Místo konání kurzu: Krajská vědecká knihovna v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy)  s 15 PC pro účastníky kurzů.

Organizační pokyny: Organizátorem kurzu je krajská metodička KVK v Liberci.  Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu  VISK 2, účastníci neplatí žádné vložné. Z toho důvodu je třeba naplňovat všechny podmínky pro přidělení této dotace. Jedná se o důsledné vedení docházky, pořizování anket a testů. 

Vysílající zřizovatel hradí účastníkům pouze cestovné. Pro účastníky je k dispozici sociální zařízení, je možné využívat služební kuchyňku na podlaží, včetně mikrovlnné trouby. V průběhu kurzu je připravena za symbolický poplatek káva a čaj.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj