Word 2013 pro mírně pokročilé

Kurz je pořádán v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

pátek 10. června 2016 od 9 hod.

Lektorka: Eliška Kymličková

Kurz je určen všem, kteří mají zájem rozšířit si své schopnosti při práci s textovým editorem Word 2013 (podobný Wordu 2010) nebo si chtějí pracovní postupy zopakovat. Mohou jej využít také ti, kdo dosud pracovali ve starších verzích Wordu.

Na kurz volně navazuje kurz Word 2013 pro pokročilé v pátek 17. a v úterý 21. 6. 2016.

Obsah kurzu:

  • Formátování odstavců
  • Formátování dokumentu pomocí stylů
  • Tabulky (vytvoření a formátování)
  • Vkládání objektů (obrázků, grafů a tabulek …)
  • Nástroje (automatické opravy, kontrola pravopisu, vyhledávání v textu)
  • Úvod do práce se styly (víceúrovňové číslování a odrážky)
  • Záhlaví a zápatí (číslování stránek)
  • Tisk a publikování dokumentu (nastavení tisku a tiskárny, uložení do formátu PDF)

Místo konání kurzu: KVK v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy)

Účastníci obdrží: osvědčení o úspěšném absolvování kurzu

Délka kurzu: 1 vyučovací den - 5 hodin

Počet účastníků: 9 -15 osob

Kontaktní osoba: Jaroslava Starcová, tel.: 482412124, 724834517, starcova@kvkli.czInformace pro účastníky kurzu základů práce na počítači, určeného pracovníkům knihoven Libereckého kraje

Organizační pokyny: Organizátorem kurzu je krajská metodička KVK v Liberci.  Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu  VISK 2, účastníci neplatí žádné vložné. Z toho důvodu je třeba naplňovat všechny podmínky pro přidělení této dotace. Jedná se o důsledné vedení docházky, pořizování anket a testů. 

Vysílající zřizovatel hradí účastníkům pouze cestovné. Pro účastníky je k dispozici sociální zařízení, je možné využívat služební kuchyňku na podlaží, včetně mikrovlnné trouby. V průběhu kurzu je připravena za symbolický poplatek káva a čaj.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj