Word 2013 pro pokročilé

Tvorba propagačních materiálů a práce s rozsáhlejšími dokumenty.

Kurz je pořádán v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

pátek 17. a úterý 21. června 2016 od 9 hod.

Lektorka: Eliška Kymličková

Kurz je určen všem, kteří mají zájem rozšířit si schopnosti při práci s textovým editorem Word 2013 (velmi podobný Wordu 2010). Zaměří se zejména na tvorbu propagačních materiálů a práci s rozsáhlejšími dokumenty.

Volně navazuje na kurz Word 2013 pro mírně pokročilé 10. 6. 2016.

Obsah kurzu:

  • Práce se styly
  • Snadná orientace a přemisťování textu v dokumentu
  • Oddíly
  • Odrážky a číslování, víceúrovňové číslování
  • Tabulky
  • Titulky, poznámky a záložky
  • Obsah
  • Záhlaví a zápatí
  • Sledování změn
  • Práce s PDF dokumenty aj.

Místo konání kurzu: KVK v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy)

Účastníci obdrží: osvědčení o úspěšném absolvování kurzu

Délka kurzu: 2 vyučovací dny - 5 hodin

Počet účastníků: 9 -15 osob

Kontaktní osoba: Jaroslava Starcová, tel.: 482412124, 724834517, starcova@kvkli.czInformace pro účastníky kurzu základů práce na počítači, určeného pracovníkům knihoven Libereckého kraje

Organizační pokyny: Organizátorem kurzu je krajská metodička KVK v Liberci.  Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu  VISK 2, účastníci neplatí žádné vložné. Z toho důvodu je třeba naplňovat všechny podmínky pro přidělení této dotace. Jedná se o důsledné vedení docházky, pořizování anket a testů. 

Vysílající zřizovatel hradí účastníkům pouze cestovné. Pro účastníky je k dispozici sociální zařízení, je možné využívat služební kuchyňku na podlaží, včetně mikrovlnné trouby. V průběhu kurzu je připravena za symbolický poplatek káva a čaj.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj