Vyhledávání v systému Kramerius

Kurz je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

Úterý 10. listopadu 2020 od 9 hodin 

Lektor: Ing. Aleš Brožek

Český knihovník a vexilolog, dlouholetý ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem.

Obsah:                      

Postupující digitalizace knihovních fondů a budování digitálních knihoven umožňuje nalézt ve zdigitalizovaných dokumentech množství zajímavých údajů, k nimž se dříve uživatelé dostali až po časově náročném pročítání a hledání. Díky projektu Díla nedostupná na trhu (DNNT) mohou s řadou zdigitalizovaných knih vydaných do roku 1989 pracovat uživatelé od letošního roku i z pohodlí domova. Přednášející, který se zabývá plnotextovým vyhledáváním 15 let, naučí účastníky kurzu na příkladu užitečných témat týkajících se historie obcí, ze kterých účastníci na kurz přijedou, pracovat nejen s digitálními knihovnami Kramerius, ale i s dalšími digitálními knihovnami. Kurz je vhodný zejména pro knihovníky, ale i historiky z univerzit, muzeí, galerií a archivů, kteří ještě v digitálních knihovnách nehledali nebo si s hledáním udělali špatnou zkušenost.

Kurz bude uspořádán online v aplikaci Zoom, den před jeho konáním dostanou přihlášení účastníci potřebné instrukce.

Přihláška (Vaše jméno se v seznamu přihlášených účastníků objeví do 5 min.)


Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu

Délka kurzu: 1 vyučovací den - 5 hodin

Počet účastníků: maximálně 15 osob

Kontaktní osoba: PhDr. Michaela Staňková, tel.: 482412124, stankova@kvkli.cz

Kurz je v souladu s podmínkami programu VISK 2 určen výhradně pro pracovnice / pracovníky knihoven evidovaných na ministerstvu kultury ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. a je pro ně bezplatný.

Místo konání kurzu: Krajská vědecká knihovna v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy) 

Organizační pokyny: Organizátorem kurzu je krajská metodička KVK v Liberci.  Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu  VISK 2, účastníci neplatí žádné vložné. Vysílající zřizovatel hradí účastníkům pouze cestovné. Pro účastníky je k dispozici sociální zařízení, je možné využívat služební kuchyňku na podlaží, včetně mikrovlnné trouby. V průběhu kurzu je pro účastníky k dispozici káva a čaj.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj