SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR

 

Od 1. 1. 2013 je Krajská vědecká knihovna v Liberci jako partner zapojena do projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR.

Z projektu je pro naši knihovnu zajištěn přístup do plnotextové databáze Academic Search Complete.

 

Hlavním cílem projektu je vytvoření optimálních podmínek a podpora aktivit v oblasti výzkumu a vývoje v ČR prostřednictvím zajištění obsahově kvalitních vědeckých informačních zdrojů. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osa 3, výzva 4.3.

 

Více o projektu

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj