NENECHTE SE DISKRIMINOVAT 

Projekt byl ukončen k 30. 6. 2010

Krajská vědecká knihovna v Liberci je od 1.1.2009 do 30.6.2010 zapojena do projektu Nenechte se diskriminovat, jehož realizátorem je organizace Gender Studies, o.p.s. (www.genderstudies.cz). Cílem projektu je podpora naplňování práv osob ohrožených diskriminací na základě pohlaví, věku a projevy vícenásobné diskriminace, aktivní pomoc těmto osobám a zjišťování podmínek v případě porušování práv v regionu Severovýchod.

Informační centrum při KVK v Liberci

V rámci projektu funguje v Krajské vědecké knihovně v Liberci (vstupní hala) informační centrum, které nabízí:

 • informace o problému diskriminace obecně, informační materiály

 • informace a poradenství těm, kteří se cítí být diskriminováni na základě pohlaví a věku a chtějí problém řešit

 • kontakty na kompetentní organizace, kde lze získat odbornou konzultaci nebo pomoc (např. bezplatná právní poradna - viz níže)

 • fond dokumentů zabývajících se problematikou gender, diskriminací apod.


PROVOZNÍ DOBA IC:

pondělí

15:00-17:00 hod.

středa

10:00-12:00 hod.

Kontakt: diskriminace@kvkli.cz

Právní poradna "Půl na půl" pro diskriminované na základě věku a pohlaví:

Každé úterý od 9.00 do 11.00 hod., každou středu od 14.00 do 16.00 hod. a každý pátek od 16.30 do 18.30 hod. je na telefonních číslech 224 913 350 a 774 913 350 k dispozici telefonická bezplatná právní poradna.

Dotazy je možné také zasílat v průběhu celého týdne na e-mailovou adresu: pravo@genderstudies.cz nebo prostřednictvím webové stránky: http://www.rovneprilezitosti.cz/poradenstvi.php?poradna=open

O projektu

V průběhu projektu:

 • bude vytvořen soubor služeb komplexní pomoci pro osoby ohrožené uvedenou formou diskriminace a současně budou tyto služby v rámci projektu aktivně poskytovány

 • bude provedeno monitorování projevů diskriminace s využitím různých metod s cílem komplexního zmapování uvedeného typu diskriminace v regionu

 • zjištěné výsledky budou analyzovány a zveřejněny spolu s návrhy pro možná systémová opatření a zefektivnění vymahatelnosti práva

 • proběhne informační kampaň zaměřená na informovanost osob ohrožených diskriminací a současně podporující zvýšení povědomí o problematice diskriminace u široké veřejnosti.

 • bude zpracován sborník kasuistik a příkladů dobré praxe jako specifické know-how pro řešení diskriminace v uvedené oblasti, využitelné v rámci celé ČR.


Cílové skupiny:

 • ženy 25-34 let (ženy - matky či potenciální matky)

 • ženy a muži nad 50 let

 • muži na rodičovské dovolené

 • mladí lidé při výběru povolání


Více informací o projektu najdete na stránkách organizace Gender Studies, o.p.s., pro konkrétní dotazy můžete využít e-mail: helena.skalova@genderstudies.cz

Zdroje informací o problematice diskriminace na základě pohlaví a věku, rovných příležitostí a postavení žen a mužů ve společnosti:

Gender Studies, o.p.s.: http://www.genderstudies.cz/
Nadace rozvoje občanské společnosti: http://www.nros.cz/
Iniciativa společenství Equal v ČR: http://www.equalcr.cz/
Ministerstvo práce a sociálních věcí: http://www.mpsv.cz/cs/
Občanská společnost - návod k použití: http://obcan.ecn.cz/
O ženách, mužích, feminismu a gender studies: http://www.feminismus.cz/

 

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti


Zpět na stránku Projekty, konference

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj