Lidové zvyky v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

Kniha pro děti ZAPOMENUTÁ VELIKONOČNÍ VAJÍČKA

 
Projekt vznikl v rámci skupiny EUREX-Knihovny v Euroregionu Nisa a byl financován z FMP v programu Cíl3 - Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 - 2013. Výsledkem je kniha Zapomenutá velikonoční vajíčka ve 4 jazykových verzích, v němčině, češtině, lužické srbštině a polštině pro 10leté děti. Podrobněji o knize v článku Publikační činnost

 

V rámci projektu se uskutečnila výtvarná soutěž o ilustrace do knížky Zapomenutá velikonoční vajíčka. Zúčastnilo se jí 178 dětí z Polska, Německa a Česka. 31. 10. 2011 se v Krajské knihovně v Liberci konal křest knihy za přítomnosti autorů povídek a dětí ze tří zemí ERN. Na této akci byly také odměněny nejúspešnější děti v soutěži.

 

 


Zpět na Projekty, konference

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj