Kongres knihovníků Euroregionu Nisa

Téma: podpora dětského čtenářství

Kongres byl podpořen z německo-polského programu SNPL

Kongres knihovníků/knihovnic proběhl ve dnech 30. -31. května 2013 za účasti 15členných delegací ze Saska, Polska a Česka. V úvodní části kongresu jsme byli slavnostně přivítáni pořadateli akce a vrchním starostou města Kamenz a následně zazněly hlavní referáty. Prof. Arend Flemming, předseda Saského svazu knihovníků a ředitel Městské knihovny v Drážďanech, představil projekty na podporu čtení v Sasku; dr. Grażyna Lewandowicz-Nosal, výzkumná pracovnice Národní knihovny ve Varšavě, pohovořila na téma „Identita veřejných knihoven pro děti, budoucnost a vývojové fáze“; a za českou stranu promluvil dětský psycholog dr. Václav Mertin a pokusil se odpovědět na otázku „Proč by měly děti číst i v 21. století?“. Ve třech následujících částech kongresu vystoupili za každou stranu dva až tři referující s příspěvky o konkrétních způsobech vedení dětí ke čtenářství.

Program kongresu byl zpestřen návštěvou Městské knihovny v Kamenz a též návštěvou Krabatova mlýna u Černého Chlumu.

Přeshraniční sdílení zkušeností z práce s dětskými čtenáři je bezesporu nesmírně přínosné. Ukáže se při něm, že některé typy aktivit se v Sasku, Polsku i Česku provozují obdobně – např. programy pro školy či kluby začínajících literárních tvůrců. Mnohé nápady jsou však na jedné či dvou stranách trojzemí dosud nerealizované či úplně neznámé, a ty by rozhodně měly být sdíleny. Nejlepším způsobem jejich sdílení je přitom osobní setkání knihovnic/-íků, tedy například takový kongres, jakého jsme se zúčastnili.

 

Zpět na Projekty, konference

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj