Literární setkání knihovnic a knihovníků tří zemí Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2015

Středověká literární vycházka

12. června 2015 se uskutečnila na pozvání polských kolegů z Jelení Hory literární vycházka, která tentokrát vedla po místech, kde se odehrávaly nejen historické události, ale i literární děje. Téměř třicet účastníků z Čech, Německa a Polska se podívalo do rytířské věže v Sedlečíně (Siedlęcin), na hrádek ve Vleni (Wleń) a poslední zastávka byla v Kopańci, kde na nás čekalo kulinářské překvapení.

Nenápadná středověká věž v Sedlečíně nás překvapila nejen svým umístěním nad řekou Bobr, ale hlavně vnitřním zachovalým prostorem. Zejména fresky, které se datují do 14. století a zobrazují rytíře Lancelota a jeho milou Guinevru, byly ohromující a patří k nejstarším gotickým památkám v Polsku. Na zříceninu hrádku ve Vleni jsme putovali kamenitou a příkrou stezkou Svaté Hedviky,  odměnou nám byl krásný výhled do okolí z hradní věže. Na vrcholku věže jsme si navzájem představili spisovale, jejichž tvorba se středověku věnuje (např. Vaňková, Beyer, Vondruška). Literární vycházku jsme zakončili v soukromé krčmě, jejíž majitel nás nejen přivítal ve středověkém oblečení, ale pohostil nás kašemi sladkými i slanými podávanými na hliněných miskách. Středověký charakter pohoštění dotvářelo i přítmí a světla svíček.

Nezbývá než poděkovat polským kolegům za perfektně připravený zážitek. Na polské straně hranice nás čeká vždy nějaké překvapení, o kterém běžný Čech vůbec nemá povědomí.

Blanka Konvalinková

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj