Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti

Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti - projekt NAKAP II

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz (jpg)

Projekt Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282

V rámci Klíčové aktivity č. 4 Podpora rozvoje gramotností s akcentem na čtenářskou a matematickou gramotnost – Podkativita č. 2 - Podpora čtenářské gramotnosti - vzniklo v Krajské vědecké knihovně v Liberci Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti. Metodické centrum je určeno pedagogům základních, středních a vyšších odborných škol a studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol. V rámci projektu budou od ledna 2021 do června 2023 minimálně osmkrát za rok realizovány workshopy a odborné přednášky, jejichž cílem je inspirovat pedagogy současné i budoucí, jak poutavě pracovat s žáky a studenty s literaturou.

Aktivity jsou financovány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Kontaktní osoby:


Připravované akce

6. setkání platformy připravujeme na září 2021


Proběhlé akce

5. Poezie - cesta ke hvězdám i ke čtenáři

5. setkání platformy - seminář pro pedagogy 1. stupně základních škol proběhl 3. 6. 2021 od 13 hod. online v programu ZOOM

Lektorka: Radka Vojáčková - pracovnice Knihovny pro děti a mládež Krajské vědecké knihovny v Liberci, lektorka čtenářských kurzů Nové školy, o.p.s., vedoucí čtenářských klubů

Jak pracovat s poezií v hodinách českého jazyka? Jak poezii zařadit do dílen čtení? Během semináře si účastníci vyzkoušeli čtenářské lekce s básničkami, okusili poetickou dílnu čtení a načerpali další inspiraci pro práci s poezií.

4. Komiksem ke čtenářství a vizuální gramotnosti

4. setkání platformy - seminář pro studenty a pedagogy 2. stupně základních škol proběhl 23. 4. 2021 od 9 hod. online v programu ZOOM

Lektorka:  Mgr. Klára Smolíková, spisovatelka, scenáristka a lektorka 

Kde se vzal komiks a pro koho je určen? Účastníci se seznámili s komiksovou historií od jeskynních maleb ke komiksům na billboardech, v muzejních expozicích a v učebnicích. Společně si zodpověděli otázky, jak vnímáme komiks, proč je pro žáky tak atraktivní a k čemu je vlastně ve vztahu ke čtenářství a mediální gramotnosti dobrý. V praktické části lektorka představila nápady a náměty, jak s komiksem žáky seznámit, jak je podporovat ve vlastní tvorbě a budovat vztah ke komiksovému světu. Účastníci obdrželi materiály, které mohou použít v praxi.

3. Práce s knihou

3. setkání platformy - seminář pro pedagogy 2. stupně základních škol proběhl 12. 3. 2021 od 13 hod. online v programu ZOOM

Lektorka:  Mgr. Klára Smolíková, spisovatelka, scenáristka a lektorka 

Vzbudit v dětech zájem o četbu a přiblížit svět knih mohou nejen příběhy v knihách ukryté, ale též příběhy knih samotných, včetně fascinujícího příběhu historie knihy. Lektorka přestavila strategie, jak děti školního věku seznámit s knihami, naučit je aktivně knihy vyhledávat, prozkoumávat, hovořit o nich, hrát si s nimi a číst je. Účastníci si odnesli praktické tipy, jak se v záplavě knižních titulů orientovat.

2. Trénink paměti a koncentrace pro digitální věk

2. setkání platformy - seminář pro studenty a každého, kdo v 21. století pracuje hlavou proběhl 26. 2. 2021 od 9 hod. online v programu ZOOM

Lektorka:  Mgr. Jindra Bachmanová, psychoterapeutka a certifikovaná trenérka paměti

Žijeme v době informačního přetížení a neustálé změny. Je stále těžší koncentrovat se a učit. Praktický seminář byl zaměřený na rozvoj paměti, koncentrace a mentální kondice. Trénink propojuje antické „umění paměti“ s poznatky neurovědy a metodami pro snížení stresu. Účastníci se dozvěděli, jak pracuje mozek, jak vytváří vzpomínky a které faktory ovlivňují kvalitu zapamatování. Seznámili se se základními metodami a strategiemi pro zvýšení kapacity paměti, dostali tipy pro snadnější učení. Vyzkoušeli si jednoduchá cvičení pro snížení napětí a prohloubení koncentrace.

1. Jak vést dílnu čtení a čtenářskou lekci on-line

1. setkání platformy - seminář pro pedagogy 1. stupně ZŠ proběhl ve čtvrtek 21. ledna 2021 od 13 hod. online v programu ZOOM.

Lektorka: Radka Vojáčková - pracovnice Knihovny pro děti a mládež Krajské vědecké knihovny v Liberci, lektorka čtenářských kurzů Nové školy, o.p.s., vedoucí čtenářských klubů

Dílny čtení jsou pro rozvoj dětského čtenářství zásadní. A to i v době, kdy jsou školy uzavřené. Během semináře si účastnící osvojili základní strukturu dílny čtení a vyzkoušeli četné náměty, jež jsou realizovatelné i v dílnách čtení v online prostředí. Součástí semináře byly i ukázky čtenářských lekcí, kdy se děti při četbě společného textu připravují na samostatnou práci v dílnách čtení.


NAKAP I

Projekt Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498. Na základě projektu vzniklo v Krajské vědecké knihovně v Liberci Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti. Projekt byl realizován v letech 2018 - 2020.

Více  o projektu