Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti

Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti - projekt NAKAP II

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz (jpg)

Projekt Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282

V rámci Klíčové aktivity č. 4 Podpora rozvoje gramotností s akcentem na čtenářskou a matematickou gramotnost – Podkativita č. 2 - Podpora čtenářské gramotnosti - vzniklo v Krajské vědecké knihovně v Liberci Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti. Metodické centrum je určeno pedagogům základních, středních a vyšších odborných škol a studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol. V rámci projektu budou od ledna 2021 do června 2023 minimálně osmkrát za rok realizovány workshopy a odborné přednášky, jejichž cílem je inspirovat pedagogy současné i budoucí, jak poutavě pracovat s žáky a studenty s literaturou.

Aktivity jsou financovány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Kontaktní osoby:


Připravované akce

8. setkání platformy - pro studenty a pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ

Možnosti využití skládaček při rozvoji čtenářské gramotnosti

Lektorka: Mgr. Ludmila Kovaříková, učitelka na ZŠ Vranovice, předsedkyně metodického kabinetu českého jazyka pro Brno-venkov (SYPO). Spolupracovala na projektech Digigram a PPUČ (NPI), které se zabývaly rozvojem gramotností.

Kurz seznámí účastníky s tím, jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v souvislosti se skládacími organizéry, tj. druhem grafických organizérů. Na jednoduchých skládačkách si ukážeme možnosti rozvoje čtenářských strategií nebo prvků příběhu. Všechny dovednosti i skládačky vztáhneme k jednotlivým oblastem čtenářské gramotnosti i možným typickým aktivitám (dílna čtení, čtenářská lekce). Nezapomeneme ani na známější lapbooky nebo flipbooky.

  • Kdy: v pátek 11. února 2022 od 9 do 13:30 hod.
  • Kde: ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci (2. patro)

Přihláška: https://bit.ly/Přihláška-L-Kovaříková-Využití-skládaček

Přihlášení účastníci obdrží osvědčení o účasti na semináři.

Bez účastnického poplatku. Občerstvení bude zajištěno.


Proběhlé akce

7. Popelka poezie

7. setkání platformy -  seminář s praktickými ukázkami proběhl 7. prosince 2021 od 9 do 13:30 hod. v čítárně Knihovny pro děti a mládež KVK v Liberci

Lektorka: Mgr. Helena Kovalová, pracovnice Knihovny pro děti a mládež KVK v Liberci a lektorka čtenářských lekcí s pedagogickou praxí na základní škole

Poezie bývá u dospívajících neoblíbenou a přehlíženou Popelkou. Je možné ji nějak zatraktivnit? Pojďme si na vlastní kůži vyzkoušet několik aktivit přibližujících starším žákům a studentům básně, které by je mohly zaujmout. Část setkání bude věnována i Erbenově Kytici. Pokusíme si odpovědět na otázky: Žije ještě Kytice? Má co říci současnému čtenáři?

Konference Čtení – cesta ke vzdělání II

proběhla v úterý 19. října 2021 od 9 do 15:15 hod. v Krajské vědecké knihovně v Liberci

Program:

8.30 - 9.00 Prezence

9.00 - 9.10 Zahájení -  PhDr. Dana Petrýdesová, ředitelka KVK v Liberci. Moderátorka Mgr. Michaela Kotenová, Katedra českého jazyka a literatury, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity Liberec; VOŠMO a OA, Jablonec nad Nisou

9.10 - 9.55 Čtení digitální versus čtení tradiční - prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A.,  Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

9:55 – 10.10 Přestávka

10:10 – 11:10 Čtenářská gramotnost – základ informatiky - Mgr. Zdeněk Brom, Základní škola U Roháčových kasáren Praha 10, lektor seminářů čtenářské gramotnosti, mediální výchovy a emocionální výchovy

11:10 – 12:00 Naše společná cesta ke čtenářství a pisatelství  - příběh ze ZŠ a MŠ Ostašov - Mgr. Aleš Kozák, statutární zástupce ředitele Základní školy a Mateřské školy Ostašov

12:00 – 12:30 Přestávka na oběd

12:30 -  13:15 „Učíme se příběhem“. Ukázka jedné z lekcí, která vznikla v rámci stejnojmenného projektu - Radka Vojáčková, pracovnice Knihovny pro děti a mládež Krajské vědecké knihovny v Liberci,

lektorka čtenářských kurzů Nové školy, o.p.s., vedoucí čtenářských klubů

13:15 – 13:30 Diskuze

13.30 – 15:15 Workshopy:

  •  Texty a jejich didaktický potenciál - Mgr. Hana Antonínová Hegerová, Pedagogická konzultantka Pomáháme školám k úspěchu a certifikovaná lektorka RWCT, učitelka na Doctrina-Podještědském gymnáziu v Liberci

6. Proplouvání světem literatury pro děti a mládež

6. setkání platformy - seminář s praktickými ukázkami pro pedagogy 2. stupně základních škol se uskutečnilo 30. září 2021 od 9 do 13:30 hod. ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci

Lektorka: Mgr. Pavlína Lišovská, vedoucí Centra dětského čtenářství v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

Knižní trh je vlastně takový malý oceán – každý rok vyprodukuje spoustu knižních novinek, ale někdy je nadlidský výkon vším proplout. Společně jsme nakoukli pod pokličku současné literatury pro děti a mládež, povyprávěli si o aktuálních knižních fenoménech a doporučili si, jak některá témata či konkrétní tituly metodicky uchopit a jak s nimi pracovat.

5. Poezie - cesta ke hvězdám i ke čtenáři

5. setkání platformy - seminář pro pedagogy 1. stupně základních škol proběhl 3. 6. 2021 od 13 hod. online v programu ZOOM

Lektorka: Radka Vojáčková - pracovnice Knihovny pro děti a mládež Krajské vědecké knihovny v Liberci, lektorka čtenářských kurzů Nové školy, o.p.s., vedoucí čtenářských klubů

Jak pracovat s poezií v hodinách českého jazyka? Jak poezii zařadit do dílen čtení? Během semináře si účastníci vyzkoušeli čtenářské lekce s básničkami, okusili poetickou dílnu čtení a načerpali další inspiraci pro práci s poezií.

4. Komiksem ke čtenářství a vizuální gramotnosti

4. setkání platformy - seminář pro studenty a pedagogy 2. stupně základních škol proběhl 23. 4. 2021 od 9 hod. online v programu ZOOM

Lektorka:  Mgr. Klára Smolíková, spisovatelka, scenáristka a lektorka 

Kde se vzal komiks a pro koho je určen? Účastníci se seznámili s komiksovou historií od jeskynních maleb ke komiksům na billboardech, v muzejních expozicích a v učebnicích. Společně si zodpověděli otázky, jak vnímáme komiks, proč je pro žáky tak atraktivní a k čemu je vlastně ve vztahu ke čtenářství a mediální gramotnosti dobrý. V praktické části lektorka představila nápady a náměty, jak s komiksem žáky seznámit, jak je podporovat ve vlastní tvorbě a budovat vztah ke komiksovému světu. Účastníci obdrželi materiály, které mohou použít v praxi.

3. Práce s knihou

3. setkání platformy - seminář pro pedagogy 2. stupně základních škol proběhl 12. 3. 2021 od 13 hod. online v programu ZOOM

Lektorka:  Mgr. Klára Smolíková, spisovatelka, scenáristka a lektorka 

Vzbudit v dětech zájem o četbu a přiblížit svět knih mohou nejen příběhy v knihách ukryté, ale též příběhy knih samotných, včetně fascinujícího příběhu historie knihy. Lektorka přestavila strategie, jak děti školního věku seznámit s knihami, naučit je aktivně knihy vyhledávat, prozkoumávat, hovořit o nich, hrát si s nimi a číst je. Účastníci si odnesli praktické tipy, jak se v záplavě knižních titulů orientovat.

2. Trénink paměti a koncentrace pro digitální věk

2. setkání platformy - seminář pro studenty a každého, kdo v 21. století pracuje hlavou proběhl 26. 2. 2021 od 9 hod. online v programu ZOOM

Lektorka:  Mgr. Jindra Bachmanová, psychoterapeutka a certifikovaná trenérka paměti

Žijeme v době informačního přetížení a neustálé změny. Je stále těžší koncentrovat se a učit. Praktický seminář byl zaměřený na rozvoj paměti, koncentrace a mentální kondice. Trénink propojuje antické „umění paměti“ s poznatky neurovědy a metodami pro snížení stresu. Účastníci se dozvěděli, jak pracuje mozek, jak vytváří vzpomínky a které faktory ovlivňují kvalitu zapamatování. Seznámili se se základními metodami a strategiemi pro zvýšení kapacity paměti, dostali tipy pro snadnější učení. Vyzkoušeli si jednoduchá cvičení pro snížení napětí a prohloubení koncentrace.

1. Jak vést dílnu čtení a čtenářskou lekci on-line

1. setkání platformy - seminář pro pedagogy 1. stupně ZŠ proběhl ve čtvrtek 21. ledna 2021 od 13 hod. online v programu ZOOM.

Lektorka: Radka Vojáčková - pracovnice Knihovny pro děti a mládež Krajské vědecké knihovny v Liberci, lektorka čtenářských kurzů Nové školy, o.p.s., vedoucí čtenářských klubů

Dílny čtení jsou pro rozvoj dětského čtenářství zásadní. A to i v době, kdy jsou školy uzavřené. Během semináře si účastnící osvojili základní strukturu dílny čtení a vyzkoušeli četné náměty, jež jsou realizovatelné i v dílnách čtení v online prostředí. Součástí semináře byly i ukázky čtenářských lekcí, kdy se děti při četbě společného textu připravují na samostatnou práci v dílnách čtení.


NAKAP I

Projekt Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498. Na základě projektu vzniklo v Krajské vědecké knihovně v Liberci Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti. Projekt byl realizován v letech 2018 - 2020.

Více  o projektu