Podrobně k pojmu „sudetika“ 

Vzhledem k tomu, že pro uvedenou literaturu je často používán nepřesný pojem "sudetika", uvádíme krátké vysvětlení pojmů "Sudety - sudetský - sudetoněmecký".

"Sudety, to je staré označení horského pásu od ohbí Labe k pramenům Odry, jehož nejvyššími vrcholy jsou Sněžka v Krkonoších a Praděd v Hrubém Jeseníku. Toto horské pásmo tvoří odedávna hraniční přehradu mezi Lužicí a Slezskem na jedné straně a českými zeměmi na straně druhé. Tento původně přísně geografický pojem byl zvláště od přelomu 19. a 20. století stále častěji rozšiřován tak, že vedle zmíněných oblastí zahrnoval všechny německy osídlené oblasti severních okrajových okresů českých zemí, tedy také České Středohoří, Českosaské Švýcarsko a oblast západních lázní Karlovy Vary - Mariánské Lázně - Františkovy Lázně ...

Jako jednoznačně etnické označení se objevují pojmy "sudetští Němci" a "sudetoněmecký" teprve na přelomu našeho století. ... Rychlé zabydlení těchto výrazů po roce 1918 vycházelo z potřeb najít pro Němce žijící uvnitř hranic Československé republiky, daných mírovou smlouvou z roku 1919, společné hromadné označení. Analogicky s tím se označovali Němci žijící v bývalých Horních Uhrách jako "karpatští Němci"."

V roce 1933 založil Konrad Henlein sudetoněmeckou stranu (pův. Sudetendeutsche Heimatsfront) s autonomistickými, později se separatistickými cíli. Sudety se tak staly územně politickým pojmem.

"Každopádně je nesmyslné chtít mezi pojmy "sudetský" nebo "sudetoněmecký" na jedné straně a nacionalistický na straně druhé klást rovnítko. ... Mnozí sudetští Němci sice ve 30. letech podlehli nacionalistické, někdy až nacistické ideologické propagandě ..., na druhé straně však mnozí se podobným vlivům ubránili."

(V materiálu jsou použity výňatky z článku dr. Jiřího Veselého, UK Praha, "K dějinám a literatuře Němců v Čechách", otištěném v časopise Českobavorské výhledy). 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj