Od října už probíhají všechny odpolední programy pro děti pořádané naší a Hudební knihovnou – viz kalendář našich akcí.

2012 © All rights reserved - KVKLI | Autor ilustrací - Ivan Antoš | Created by CATCHEXCEPTION s.r.o.