Všem mladým básníkům / básnířkám:

opět po roce vyhlašujeme tradiční literární soutěž „Máj – měsíc poezie“!

(Pro víc informací si klikněte na odkaz nad textem.)

2012 © All rights reserved - KVKLI | Autor ilustrací - Ivan Antoš | Created by CATCHEXCEPTION s.r.o.