Knihovny kulturních příspěvkových organizací LK

Krajská vědecká knihovna v Liberci spolupracuje s knihovnami dalších kulturních příspěvkových organizací Libereckého kraje. Jedná se o veřejné knihovny registrované na Ministerstvu kultury ČR ve smyslu zák. č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), které nabízejí specializované fondy. Krajská vědecká knihovna v Liberci jim na požádání poskytuje zejména  metodickou pomoc.

  1. Knihovna Severočeského muzea v Liberci
  2. Knihovna Muzea Českého ráje v Turnově
  3. Knihovna Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě
  4. Knihovna Oblastní galerie Liberec