Německá knihovna

Krajská vědecká knihovna v Liberci je partnerskou knihovnou Goethe-Institutu v České republice. Dále existují tzv. Německé knihovny - Deutsche Lesesäle. Tato centra mají za úkol seznámit širokou veřejnost s německou kulturou, školstvím a životem současného Německa. Knihy a ostatní dokumenty financuje Goethe-Institut se sídlem v Praze a centrála Goethe-Institut Inter Nationes v Mnichově.

Knihovní fond

Fond knihovny tvoří knihy německých autorů a knihy s tematickým zaměřením na Německo, jeho dějiny, současnost a kulturu.

  • krásná literatura - próza, poezie, divadelní hry, jednoduchá četba, dvojjazyčná beletrie - je rozdělena na původní německou (němečtí autoři píšící v němčině) a na překlady světové literatury do němčiny (je řazena podle prvních dvou písmen příjmení autora)
  • odborná a populárně-naučná literatura, učebnice němčiny, konverzace, česko-německé slovníky, jazykové příručky (je řazena oborově podle Mezinárodního desetinného třídění)

Kulturní a vzdělávací akce

Obě partnerské organizace se podílejí na pořádání kulturních akcí v knihovně.

Německé a partnerské knihovny v ČR

Studijní a vědecká knihovna plzeňského kraje, Vědecká knihovna v Olomouci, Moravská zemská knihovna, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Doporučujeme:

Onleihe/E-knihovna - Onleihe je bezplatná e-knihovna Goethe-Institutu. Aktuálně si můžete stáhnout 23.000 e-knih, audioknih, materiálů pro studenty němčiny, časopisy a noviny a dívat se na filmy online

Podpora překladu  - program Goethe-Institutu „Překlady německých knih do cizího jazyka“ podporuje neněmecká nakladatelství publikující v českém jazyce při vydávání německé literatury. Jeho cílem je zpřístupnit čtenářům, kteří neovládají německý jazyk, aktuální díla soudobé literatury, knihy pro děti a mládež, významné vědecké tituly a naučné publikace 

LesenLeichtGemacht - pokud jsou pro Vás  zjednodušené texty už příliš jednoduché, doporučujeme Vám další díla německy psané literatury

Buchtipps/Knižní tipy - představujeme Vám aktuální překlady německé literatury podpořené Goethe-Institutem a zveme Vás k jejich četbě

Další projekty:

Terra litera - nová literární řada s názvem TERRA LITERA. S moderátory Viktorií Knotkovou a Lukášem Motyčkou, jednou za dva měsíce ve čtvrtek večer. Třicet minut online.

Překladatelské čtvrtky - čtvrteční odpoledne, při kterých se společně s překladateli, nakladateli a zajímavými hosty věnujeme nově vydaným překladům německé literatury

Literaturdatenbank/Databáze českých překladů z němčiny po 89

Kontakty

Tereza Velechovská - velechovska@kvkli.cz, tel. 482 412 161

GI_Logo_horizontal_green_sRGB (png)gi-knihovna-banner (jpg)