Německá knihovna

Krajská vědecká knihovna v Liberci je partnerskou knihovnou Goethe-Institutu v České republice. Dále existují tzv. Německé knihovny - Deutsche Lesesäle. Tato centra mají za úkol seznámit širokou veřejnost s německou kulturou, školstvím a životem současného Německa. Knihy a ostatní dokumenty financuje Goethe-Institut se sídlem v Praze a centrála Goethe-Institut Inter Nationes v Mnichově.

Knihovní fond

Fond knihovny tvoří knihy německých autorů a knihy s tematickým zaměřením na Německo, jeho dějiny, současnost a kulturu.

  • krásná literatura - próza, poezie, divadelní hry, jednoduchá četba, dvojjazyčná beletrie - je rozdělena na původní německou (němečtí autoři píšící v němčině) a na překlady světové literatury do němčiny (je řazena podle prvních dvou písmen příjmení autora)
  • odborná a populárně-naučná literatura, učebnice němčiny, konverzace, česko-německé slovníky, jazykové příručky (je řazena oborově podle Mezinárodního desetinného třídění)

Kulturní a vzdělávací akce

Obě partnerské organizace se podílejí na pořádání kulturních akcí v knihovně.

Německé a partnerské knihovny v ČR

Studijní a vědecká knihovna plzeňského kraje, Vědecká knihovna v Olomouci, Moravská zemská knihovna, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

 

Kontakty

Mgr. Marcela Freimuthová - freimuthova@kvkli.cz, tel. 482 412 125

GI_Logo_horizontal_green_sRGB (png)gi-knihovna-banner (jpg)