Pro knihovny s ARL REGKS

Od září roku 2022 po následující 3 roky se budou postupně všechny knihovny pracující v systému CLAVIUS REKS převádět do nového systému ARL REGKS.

Úvodní stránka ARL REGKS (JPG)

Návody pro práci se systémem ARL REGKS

Webová katalogizace

Webové výpůjčky

Výstupy