Plnění standardů a výsledky činnosti knihoven v Libereckém kraji

Plnění vybraných standardů veřejných knihovnických a informačních služeb v knihovnách Libereckého kraje

Standardy pro výkon veřejných knihovnických a informačních služeb je možné najít ve Standardu pro dobrou knihovnu

Výsledky činnosti knihoven Libereckého kraje

Vybrané hlavní statistické ukazatele činnosti všech knihoven v Libereckém kraji.

Ročenky knihoven Libereckého kraje

Představení sítě knihoven Libereckého kraje, regionální i celostátní knihovnická ocenění roku, uvedení vybraných výsledků činnosti knihoven Libereckého kraje.

Knihovny Libereckého kraje v číslech