Internet/Wi-fi

Internet

Všem návštěvníkům knihovny nabízíme přístup k internetu zdarma. Pokud jste zaregistrovaní v naší knihovně, máte k dispozici 30 minut denně s možným prodloužením na dalších 30 minut (v případě malého zájmu ostatních návštěvníků). Ostatním zájemcům poskytujeme bezplatný přístup 10 minut, za dalších 30 minut se hradí poplatek dle platného Ceníku služeb. Děti do 15 let mají přístup zcela zdarma. 
 
Internet je možné využít ve vstupní hale na Informační službě a na všech pobočkách, děti do 15 let v Knihovně pro děti a mládež (3. patro).
 
Při práci můžete používat vlastní USB disky a tisknout.
 

Wi-Fi

Ve vstupní hale a ve Studijní knihovně Krajské vědecké knihovny v Liberci se nachází přístupové body bezdrátového připojení k Internetu (WiFi) umožňující přístup na protokoly http, https a ftp. Komunikace je nešifrovaná, tedy odposlouchávatelná.
 
Připojení na WiFi proběhne automaticky, pokud je notebook nebo PDA vybaven odpovídajícím hardwarem (síťová karta WiFi). K využívání této služby neposkytujeme hardwarové zařízení ani nezajišťujeme konfiguraci vlastních mobilních zařízení.
 
Využití internetu v prostorách knihovny se řídí směrnicí Pravidla pro využívání výpočetní techniky a Internetu, která tvoří přílohu č. 6 Knihovního řádu.